Danh sách lớp học phần

0
62

 

KHÓA 46 KHÓA 47 KHÓA 48
CNSTH 46 CT 47 CNTP 48A
CNKTCK 46 CNTP 47A CNTP 48B
CNTP 47B CNTP 48C
CNSTH 47 CNKTCK+CT 48
CNKTCK 47 KTCơ-ĐT 48
CĐ CT47 CĐ CT48

Xem chi tiết tại đây

Theo:

KHÓA 46 KHÓA 47 KHÓA 48
CNSTH 46 CT 47 CNTP 48A
CNKTCK 46 CNTP 47A CNTP 48B
CNTP 47B CNTP 48C
CNSTH 47 CNKTCK+CT 48
CNKTCK 47 KTCơ-ĐT 48
CĐ CT47 CĐ CT48

Xem chi tiết tại đây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here