Lễ kết nghĩa giữa chi đoàn CBGV Khoa CKCN và chi đoàn CBGV Công ty TNHH tập đoàn Huế Star

0
50

Nhằm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” với các nội dung: tổ chức học tập các chuyên đề giáo dục đạo đức lối sống; thực hiện công trình thanh niên làm theo lời Bác; đồng thời nhằm phát huy tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” cũng như chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới” nằm trong phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc”, được sự đồng ý và cho phép Đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế,  chi bộ và ban chủ nhiệm khoa Cơ khí Công nghệ, vào lúc 14h00 ngày 20/12/2014 tại trường phổ thông Huế Star, chi Đoàn CBGV khoa cơ khí công nghệ đã tiến hành kết nghĩa với chi đoàn CBGV công ty TNHH tập đoàn Huế Star nhằm kết hợp thực hiện một số hoạt động như sau:

  • Hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo
  • Hoạt động nghiên cứu khoa học
  • Hoạt động hướng nghiệp
  • Hoạt động văn nghệ – thể dục thể thao


Trong buổi lễ, sau lời phát biểu của thầy Vệ Văn Lẫm (tổng giám hiệu, hiệu trưởng trường Phổ thông Huế Star) và thầy Nguyễn Thanh Long (trưởng khoa cơ khí công nghệ), bí thư chi đoàn của hai bên đã ký kết biên bản thỏa thuận. Trong năm học 2014-2015, hai chi đoàn sẽ hỗ trợ cho gia đình ông Huỳnh Văn Cư thuộc diện chính sách thương binh trú tại thôn Trung Đông – Phú Thượng – Phú Vang.  Kết thúc buổi lễ, hai chi đoàn đã tiến hành giao hưu bong đá tại sân Xuân Phú, và kết quả tỉ số cuối cùng là 6-6
Theo: Nhằm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” với các nội dung: tổ chức học tập các chuyên đề giáo dục đạo đức lối sống; thực hiện công trình thanh niên làm theo lời Bác; đồng thời nhằm phát huy tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” cũng như chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới” nằm trong phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc”, được sự đồng ý và cho phép Đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế,  chi bộ và ban chủ nhiệm khoa Cơ khí Công nghệ, vào lúc 14h00 ngày 20/12/2014 tại trường phổ thông Huế Star, chi Đoàn CBGV khoa cơ khí công nghệ đã tiến hành kết nghĩa với chi đoàn CBGV công ty TNHH tập đoàn Huế Star nhằm kết hợp thực hiện một số hoạt động như sau:

  • Hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo
  • Hoạt động nghiên cứu khoa học
  • Hoạt động hướng nghiệp
  • Hoạt động văn nghệ – thể dục thể thao


Trong buổi lễ, sau lời phát biểu của thầy Vệ Văn Lẫm (tổng giám hiệu, hiệu trưởng trường Phổ thông Huế Star) và thầy Nguyễn Thanh Long (trưởng khoa cơ khí công nghệ), bí thư chi đoàn của hai bên đã ký kết biên bản thỏa thuận. Trong năm học 2014-2015, hai chi đoàn sẽ hỗ trợ cho gia đình ông Huỳnh Văn Cư thuộc diện chính sách thương binh trú tại thôn Trung Đông – Phú Thượng – Phú Vang.  Kết thúc buổi lễ, hai chi đoàn đã tiến hành giao hưu bong đá tại sân Xuân Phú, và kết quả tỉ số cuối cùng là 6-6

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here