Ngày hội định hướng việc làm và nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành CNTP – CNSTH

0
337

Nội dung buổi làm việc gồm:
+ Tặng sách chuyên ngành cho Khoa và sinh viên xuất sắc của các lớp ngành CNTP và CNSTH.
+ Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.
+ Hợp tác và trao đổi về nghiên cứu khoa học.
+ Trao đổi về địa điểm, kỹ năng, quy định, chế độ,…trong thời gian thực tập của sinh viên tại Tập đoàn VEDAN.
+ Kế hoạch phỏng vấn tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Thành phần tham gia:
+ Đại diện tập đoàn VEDAN, GS.TSKH Lê Văn Hoàng.
+ Cán bộ giáo viên hai bộ môn Cơ sở CN và Công nghệ STH.
+ Sinh viên được nhận sách của Tập đoàn VEDAN
+ Đại diện sinh viên các lớp được quy định như sau:

Lớp Số lượng sinh viên tham gia
CNTP43 20
CNTP44 20
CNTP45 20
CNTP46A 10
CNTP46B 10
BQ44 10
BQ46 10

      Lưu ý: Tiêu chí chọn sinh viên tham gia là Ban chấp hành, Ban cán sự lớp và những sinh viên có thành tích tốt trong học tập.Các lớp lập danh sách sinh viên tham gia và gửi về Khoa trước 10h thứ 6 ngày 11/4/2014.
Thời gian:
+ Từ 9h – 10h ngày 13/4/2014: làm việc với cán bộ giáo viên
          + Từ 10h – 12h ngày 13/4/2014: làm việc với sinh viên
      Địa điểm:Phòng họp Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm Huế.
Nhận được thông báo đề nghị Trưởng hai bộ môn CSCN – CNSTH, cố vấn học tập, BCH – BCS các lớp triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên trong bộ môn và sinh viên được biết và tham gia đầy đủ.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                
Theo: Nội dung buổi làm việc gồm:
+ Tặng sách chuyên ngành cho Khoa và sinh viên xuất sắc của các lớp ngành CNTP và CNSTH.
+ Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.
+ Hợp tác và trao đổi về nghiên cứu khoa học.
+ Trao đổi về địa điểm, kỹ năng, quy định, chế độ,…trong thời gian thực tập của sinh viên tại Tập đoàn VEDAN.
+ Kế hoạch phỏng vấn tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Thành phần tham gia:
+ Đại diện tập đoàn VEDAN, GS.TSKH Lê Văn Hoàng.
+ Cán bộ giáo viên hai bộ môn Cơ sở CN và Công nghệ STH.
+ Sinh viên được nhận sách của Tập đoàn VEDAN
+ Đại diện sinh viên các lớp được quy định như sau:

Lớp Số lượng sinh viên tham gia
CNTP43 20
CNTP44 20
CNTP45 20
CNTP46A 10
CNTP46B 10
BQ44 10
BQ46 10

      Lưu ý: Tiêu chí chọn sinh viên tham gia là Ban chấp hành, Ban cán sự lớp và những sinh viên có thành tích tốt trong học tập.Các lớp lập danh sách sinh viên tham gia và gửi về Khoa trước 10h thứ 6 ngày 11/4/2014.
Thời gian:
+ Từ 9h – 10h ngày 13/4/2014: làm việc với cán bộ giáo viên
          + Từ 10h – 12h ngày 13/4/2014: làm việc với sinh viên
      Địa điểm:Phòng họp Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm Huế.
Nhận được thông báo đề nghị Trưởng hai bộ môn CSCN – CNSTH, cố vấn học tập, BCH – BCS các lớp triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên trong bộ môn và sinh viên được biết và tham gia đầy đủ.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here