Tập huấn sử dụng thiết bị phân tích chuyên môn sâu CNTP và CNSTH

0
268

Kế hoạch cụ thể như sau:

Thời gian Sơ lược công việc Tham gia Model
Hệ thống phân tích thành phần dinh dưỡng và các thiết bị phụ trợ
11/11 Kiểm kê, lắp đặt các hệ thống máy móc, thiết bị Nhà thầu
12/11 + Lý thuyết và ứng dụng HPLC /
Hệ thống phân tích thành phần dinh dưỡng
+ Lắp đặt, test thử các hệ thống khác
Chuyên gia ƯD hãng (Lê Thanh Hải- Viện hàn lâm KHCN Việt Nam)
CBGV Khoa CKCN
CBGV khoa Cơ Bản
Agilent / 1260 Infinity
Các thiết bị phân tích đa chỉ tiêu cho kiểm tra, kiểm định chất lượng  thực phẩm
11-12 / 11 Kiểm tra, test thử các hệ thống máy
Phối hợp nhà thầu gói 2 trong điều chỉnh lịch đào tạo
Chuyên gia ƯD hãng
CBGV Khoa CKCN
CBGV khoa Cơ Bản
13 /11/ Hướng dẫn thực hành các máy:
– Thiết bị đo nồng độ Ethylen
– Máy ly tâm lạnh ống nhỏ để bàn
– Máy lắc
– Máy nghiền mẫu phân tích
– Máy khuấy từ gia nhiệt
– Máy nghiền mẫu ướt
– Máy khuấy pha mẫu
– Bộ pipette 1 kênh chỉnh thể tích
– Burret chuẩn độ tự động
– Máy đo pH/mV/oC cầm tay
Kỹ sư nhà thầu + CBGV Khoa
13-14 /11 Hướng dẫn thực hành:
– Máy cất quay chân không
– Máy quang phổ ngọn lửa
Kỹ sư nhà thầu + CBGV Khoa
14 /11 Hướng dẫn thực hành :
– Tủ an toàn sinh học cấp II
– Máy cất nước hai lần tự động
– Cân kỹ thuật
– Cân phân tích
– Tủ ấm lạnh
Kỹ sư nhà thầu + CBGV Khoa
14-15 /11 Hướng dẫn thực hành:
– Hệ thống chưng cất đạm bán tự động
– Bộ đo chỉ số COD
– Bộ đo BOD 6 chỗ
– Máy phân tích chất lượng nước
Kỹ sư nhà thầu + CBGV Khoa
Hệ thống phân tích thành phần dinh dưỡng và các thiết bị phụ trợ
13-15/11 Hướng dẫn thực hành hệ thống Phân tích thành phần dinh dưỡng Nhà thầu + Cán bộ chuyên trách
Các thiết bị phân tích đa chỉ tiêu cho kiểm tra, kiểm định chất lượng  thực phẩm
14-15-16 /11 Hướng dẫn thực hành Máy sấy thăng hoa Kỹ sư nhà thầu + CBGV Khoa
15/11 Hướng dẫn thực hành:
– Nồi hấp khử trùng
– Máy chuẩn độ điện thế
– Máy đo độ dẫn để bàn
15-16/11 Hướng dẫn thực hành Máy phân tích đa chỉ tiêu Anion
Hệ thống phân tích thành phần dinh dưỡng và các thiết bị phụ trợ
14-16/11 Hướng dẫn sủ dụng các hệ thống máy: Kỹ sư nhà thầu + CBGV Khoa
+ Khúc xạ kế cầm tay PAL -1
+ Tủ sấy chân không hiệu năng cao 1445
+ Tủ ấm dùng để nuôi vi sinh vật, nấm và tế bào INE 500
+ Bể ổn nhiệt WNB 29
+ Máy xay thịt cá cỡ nhỏ MG12 HD
+ Máy cất nước hai lần tự động LWD-3005D
+ Tủ sấy 200oC UNB – 500
+ Tủ hút khí độc LFH-2150V
+ Máy đo pH/mV/oC cầm tay HI 8424
                                 KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ

                                   PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                  TS. Nguyễn Văn Toản

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here