Thông báo tuyển dụng “Ngày Hội việc làm năm 2019”

0
69

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG “NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2019”

       Khoa Cơ khí – Công nghệ xin thông báo về nhu cầu tuyển dụng và danh sách công ty tuyển dụng tại HUAF năm 2019.

STT Tên công ty Số lượng Ngành tuyển dụng Địa điểm
1 Công ty Công nghệ sinh học R.E.P 30 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ-điện tử, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm và các ngành khác liên quan. Phòng họp số 2
2 Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam 561 Công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ – điện tử, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm và các ngành khác liên quan. Phòng họp số 3 và Nhà Đa chức năng khoa Cơ khí-Công nghệ
3 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong 350 Tất cả các ngành đào tạo của Khoa Cơ khí-Công nghệ Giảng đường C5
4 Công ty TNHH Nhật Huy Khang 450 Tất cả các ngành đào tạo của Khoa Cơ khí-Công nghệ Giảng đường C10
5 Công ty cổ phần Thủy sản Việt Úc 74 Kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ-điện tử, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và các ngành khác liên quan Giảng đường B1
6 Công ty TNHH Giáo dục quốc tế & Phát triển triển nhân lực – Instrase 220 Tất cả các ngành đạo tạo Khoa Cơ khí-công nghệ Giảng đường C1

 

Thông tin tuyển dụng của các công ty như file đính kèm

ĐH Nông Lâm Huế T5 2019 (1)

DON NONG NGHIEP NAM 17-5

 

 

(Đào Văn Phú)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here