Thông báo tuyển dụng việc làm năm 2019

0
96
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM NĂM 2019
Hướng tới “Ngày Hội việc làm năm 2019” Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông lâm Huế xin thông báo chương trình phỏng vấn, tuyển dung việc làm của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam và Công ty Công nghệ sinh học REP, vào lúc 7h30 sáng ngày 11/5/2019 tại khoa Cơ khí – Công nghệ, Đại học nông Lâm, Đại học Huế với các ngành nghề tuyển dụng:
  • Công nghệ thực phẩm;
  • Công nghệ sau thu hoạch;
  • Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm;
  • Kỹ thuật Cơ khí;
  • Cơ điện tử;
  • Công thôn;
  • Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
  • Và một số ngành liên quan
Địa điểm tuyển dụng theo danh sách sau:
Phòng Đa chức năng Khoa: Công ty Công nghệ sinh học REP phỏng vấn tất cả các ngành đào tạo của Khoa.
Văn phòng Trưởng Khoa: Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí: Phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí, Cơ điện tử, Công thôn, Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng….
       Trân trọng thông báo cho các bạn sinh viên Khoa Cơ khí – Công nghệ được biết. Chúc các em đạt được kết quả tốt trong “Ngày Hội việc làm năm 2019”.
       Trân trọng!!
(Đào Văn Phú)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here