Thông báo tuyển sinh cao học Kỹ thuật cơ khí và ngành Công nghệ thực phẩm lần 1 năm 2019 của Trường Đại học Nông Lâm Huế

0
315

THÔNG BÁO TUYỂN SIN CAO HỌC

NGÀNH KỸ THUẠT CƠ KHÍ
Thời gian thu hồ sơ đến hết ngày 25/2/2019;
Thời gian ôn thi: bắt đầu từ tháng 3/2019;
Thời gian thi: ngày 30 – 31/3/2019 tại Đại học Huế.
Môn thi: Ngoại ngữ, Toán cao cấp, Sức bền vật liệu.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẢM
Thời gian thu hồ sơ đến hết ngày 25/2/2019;
Thời gian ôn thi: bắt đầu từ tháng 3/2019;
Thời gian thi: ngày 30 – 31/3/2019 tại Đại học Huế.
Môn thi: Ngoại ngữ, Toán thống kê sinh học, Hoá sinh thực phẩm.BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here