Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế

0
214

Tham gia Đoàn khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm; về phía đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có: GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn, TS. Hoàng Thị Xuân Hoa – Thư ký và PGS.TS. Trần Trung – Thành viên thường trực.

Trong buổi khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia ĐGN đã làm việc với Hội đồng tự đánh giá trường, Trưởng các đơn vị, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách với các nội dung chính:

– Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu về cơ sở vật chất cùng với công tác hậu cần Nhà trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức;

– Thảo luận thống nhất những vấn đề Nhà trường cần chuẩn bị: tài liệu minh chứng cần bổ sung; số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; đối tượng là quan sát viên;

– Thảo luận thống nhất lịch trình khảo sát chính thức;

– Thăm và kiểm tra một số địa điểm Nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc của đoàn, phòng phỏng vấn, phòng chờ, …

– Kiểm tra sơ bộ hồ sơ minh chứng.

Kết thúc phiên khảo sát sơ bộ, đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn chuyên giá đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế đã ký Biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia ĐGN tại Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế được thống nhất từ ngày 30/9/2016 đến 04/10/2016.

Theo: Tham gia Đoàn khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm; về phía đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có: GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn, TS. Hoàng Thị Xuân Hoa – Thư ký và PGS.TS. Trần Trung – Thành viên thường trực.

Trong buổi khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia ĐGN đã làm việc với Hội đồng tự đánh giá trường, Trưởng các đơn vị, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách với các nội dung chính:

– Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu về cơ sở vật chất cùng với công tác hậu cần Nhà trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức;

– Thảo luận thống nhất những vấn đề Nhà trường cần chuẩn bị: tài liệu minh chứng cần bổ sung; số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; đối tượng là quan sát viên;

– Thảo luận thống nhất lịch trình khảo sát chính thức;

– Thăm và kiểm tra một số địa điểm Nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc của đoàn, phòng phỏng vấn, phòng chờ, …

– Kiểm tra sơ bộ hồ sơ minh chứng.

Kết thúc phiên khảo sát sơ bộ, đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn chuyên giá đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế đã ký Biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia ĐGN tại Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế được thống nhất từ ngày 30/9/2016 đến 04/10/2016.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here