Tài liệu tham khảo

0
225

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phần I. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí phục vụ đào tạo ngành Công nghiệp – Công trình Nông thôn (Công thôn)

STT Tên sách chuyên khảo/tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản số, tập, năm xuất bản Số bản Sử dụng cho môn học/học phần
1 An toàn lao động và môi trường công nghiệp Hoàng Trí NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2013. Kỹ thuật an toàn và môi trường
2 Bê tông cốt thép ứng lực truớc Hồ Hữu Chỉnh Ðại học Bách khoa Hồ Chí Minh, 2009. Kết cấu bê tông ứng suất trước
3 Bài tập toán cao cấp.
Tập1, Đại số và hình học giải tích
Nguyễn Đình Trí NXB Giáo dục, 2009 Đại số và hình học giải tích
4 Bài tập toán cao cấp.  Tập2, Phép giải tích một biến số Nguyễn Đình Trí NXB Giáo dục, 2009 Toán cao cấp: Phép giải tích một biến số
5 Bài tập toán cao cấp.
Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số
Nguyễn Đình Trí NXB Giáo dục, 2009 Toán cao cấp: Phép giải tích nhiều biến số
6 Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Gắng NXB Giáo dục, 2009 Xác suất và thống kê
7 Bài tập vật lí đại cương. Tập 1: Cơ – nhiệt Lương Nguyên Bình NXB Giáo dục, 2009 Vật lí đại cương.
8 Bài tập vật lí đại cương.
Tập 2, Điện – Dao động – Sóng
Lương Nguyên Bình NXB Giáo dục, 2009 Vật lí đại cương.
9 Bài tập vật lí đại cương Tập 3, Quang lí – Vật lí lượng tử Lương Nguyên Bình NXB Giáo dục, 2009 Vật lí đại cương.
10 Bài tập hình học họa hình Nguyễn Mạnh Dũng NXB Giáo dục, 2007 Hình họa
11 Bài tập vẽ kỹ thuật Trần Hữu Quế NXB Giáo dục, 2005 Vẽ kỹ thuật
12 Bài tập Sức bền vật liệu, tập 1,2. Bùi Ngọc Ba NXB Đại học và THCN. Hà Nội. 2002. Sức bền vật liệu
13 Bài tập Cơ học chất lỏng ứng dụng. Nguyễn Hữu Chí. NXB Giáo dục, Hà Nội. 1998. Thủy lực cơ sở
14 Bài tập kết cấu thép Trần Thị Thôn NXB ĐHQG TP.HCM – 2010 Kết cấu thép
15 Bài tập Máy xây dựng Phạm Quang Dũng NXB KHKT Máy xây dựng
16 Bài tập Động lực học công trình Phạm Đình Ba NXB Xây dựng, 2003 Động lực học công trình
17 Cơ học lý thuyết, Đào Huy Bích NXB ĐH Quốc gia, Hà Nội, 1999. Cơ học lý thuyết
18 Cơ học, tập 1, Tĩnh học và Động học, . Nguyễn Văn Đình NXB Giáo dục, Hà Nội 1998 Cơ học lý thuyết
19 Cơ học, tập 2. Động lực học Lê Doãn Hồng NXB Giáo dục, Hà Nội 1998 Cơ học lý thuyết
20 Cơ học kết cấu tập 1,2 Lều Thọ Trình NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006 Cơ học kết cấu
21 Cơ học chất lỏng ứng dụng – Tập 1. Nguyễn Hữu Chí. NXB ĐH&THCN, Hà Nội. 1972. Thủy lực cơ sở
22 Cấp thoát nước Trần Hiếu Nhuệ NXB KHKT, 2004 Cấp nước công trình
Thoát nước công trình
23 Địa chất thuỷ văn ứng dụng, Tập 1 và 2. C. W. Fetter NXB Giáo dục, 2000 Địa chất công trình
24 Động lực học công trình Phạm Đình Ba NXB Xây dựng 2005 Động lực học công trình
25 Động lực học công trình Lê Văn Quý NXB Khoa học & Kỹ thuật 2006 Động lực học công trình
26 Giáo trình vật liệu xây dựng Phùng Văn Lự NXB Giáo dục, 2006 Vật liệu xây dựng
27 Giáo trình Thủy văn công trình Nguyễn Khắc Cường NXB khoa học và kỹ thuật, 2000. Thủy văn công trình
28 Giáo trình Định mức –đơn giá dự toán xây dựng cơ bản Nguyễn Bá Vỵ NXB Xây dựng,2007 Dự toán xây dựng
29 Giáo trình kỹ thuật thi công Nguyễn Đức Chương NXB Xây dựng, 2005 Giám sát công trình
30 Giáo trình Autocad 2d và 3d Nguyễn Nam Thuận NXB Hồng Đức Kỹ thuật đồ họa
31 Hướng dẩn giải bài tập Trắc Địa đại cương Vũ Thặng NXB KH&KT 2000 Trắc đạc công trình
32 Hóa đại cương tập 1 Đào Đình Thức NXB ĐH Quốc gia Hà Nội , 2001 Hóa đại cương
33 Hóa đại cương tập 2 Đào Đình Thức NXB ĐH Quốc gia Hà Nội , 2001 Hóa đại cương
34 Hình học họa hình,  tập 1 Nguyễn Đình Điện NXB Giáo dục, 2001 Hình họa
35 Hướng dẫn làm đồ án môn học nền và móng Nguyễn Văn Quảng NXB Xây dựng, 1995 Nền và móng công trình
36 Hệ thống cung cấp điện tập 1, 3 Trần Quang Khánh NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội -2006 Sử dụng và cung cấp điện
37 Kỹ thuật an toàn và môi trường Trần Văn Địch NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005 Kỹ thuật an toàn và môi trường
38 Kết cấu bêtông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản Phan Quang Minh NXB Khoa học kỹ thuật, 2006. Kết cấu bê tông cốt thép
39 Kết Cấu Thép – Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp Phạm Văn Hội NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2006 Kết cấu thép
Kết cấu nhà thép
40 Kỹ thuật thi công 1,2,3. Đỗ Đình Đức NXB Xây dựng, 2012 Kỹ thuật thi công và quản lý công trình
41 Kiến trúc nhà ở Đặng Thái Hoàng NXB Xây dựng, 2010 Thiết kế nhà dân dụng và công nghiệp
42 Kỹ thuật điện Trương Tri Ngộ NXB  khoa học và kỹ thuật, Hà Nội -1996 Sử dụng và cung cấp điện
43 Lý thuyết xác suất và thống kê Đinh Văn Gắng NXB Giáo dục, 2008 Xác suất và thống kê
44 Lý thuyết và bài tập Địa kỹ thuật Công trình. Nguyễn Ngọc Bích NXB Xây dựng Hà Nội, 2005. Địa chất công trình
45 Máy xây dựng Nguyễn Văn Cường NXB Xây dựng, Hà Nội -2004. Máy xây dựng
46 Máy xây dựng Đặng Thế Hiển NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội – 1991. Máy xây dựng
47 Nền và móng các công trình dân dụng – công nghiệp Nguyễn Văn Quảng NXB Xây dựng, 1999 Nền và móng công trình
48 Nền và móng Lê Dức Thắng NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1991 Nền và móng công trình
49 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng – nhà ở & nhà công cộng Nguyễn Đức Thiềm NXB Xây Dựng, 2007 Thiết kế nhà dân dụng và công nghiệp
50 Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng Tạ Trường Xuân NXB Xây Dựng, 2009 Thiết kế nhà dân dụng và công nghiệp
51 Phương pháp khảo sát – nghiên cứu thực nghiệm công trình Võ Văn Thảo NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001 Kiểm định công trình
52 Phương pháp phần tử hữu hạn Chu Quốc Thắng NXB KHKT, 1997 Phương pháp phần tử hữu hạn
53 Phương pháp phần tử hữu hạn với Matlab Nguyễn Hoài Sơn NXB ĐHQG TPHCM, 2001 Phương pháp phần tử hữu hạn
54 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ cao Đàm NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2007 Phương pháp tiếp cận khoa học
55 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (phần nghiên cứu thực nghiệm) Lê Công Huỳnh NXB NN Hà Nội 1995 Phương pháp tiếp cận khoa học
56 Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Nguyễn Thế Bá NXB Xây Dựng Hà Nội, 1999 Qui hoạch và thiết kế đô thị
57 Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế đường đô thị Nguyễn Xuân Trực NXB Hà Nội, 1998 Qui hoạch và thiết kế đô thị
58 Sửa chữa và gia cố công trình xây dựng Nguyễn Xuân Bích NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2002 Kiểm định công trình
59 Sức bền vật liệu, tập 1,2,3. Lê Văn Minh NXB Giáo dục. Hà Nội. 2002. Sức bền vật liệu
60 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi Nguyễn Văn Cung NXB Nông nghiệp Thiết kế công trình thủy lợi
61 Sử dụng Auto Cad 2007, Tập 1, 2: Cơ sở thiết kế hai chiều Nguyễn Hữu Lộc NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, năm 2006 Kỹ thuật đồ họa
62 Toán học cao cấp Tập 1 Nguyễn Đình Trí NXB Giáo dục, 2009 Toán học cao cấp.
63 Toán học cao cấp. Tập 2 Nguyễn Đình Trí NXB Giáo dục, 2009 Toán học cao cấp.
64 Toán học cao cấp. Tập 3 Nguyễn Đình Trí NXB Giáo dục, 2009 Toán học cao cấp.
65 Tuyển chọn và hướng dẫn bài tập hình học họa hình Nguyễn Mạnh Dũng NXB Giáo dục, 2007 Hình họa
66 Thủy lực đại cương. Nguyễn Tài NXB Xây dựng, Hà Nội. 1999 Thủy lực cơ sở
67 Thuỷ Văn nước dưới đất Vũ Minh Cát NXB Xây dựng, Hà Nội, 2002. Địa chất công trình
68 Thủy văn công trình Lê Trần Chương NXB khoa học và kỹ thuật, 2002 Thủy văn công trình
69 Thủy văn đại cương, Trần Đình Nghiên NXB Giao thông vận tải, 1998. Thủy văn công trình
70 Trắc Địa đại cương Nguyễn Văn Chuyên NXB Xây Dựng 2003 Trắc đạc công trình
71 Trắc Địa đại cương Hoàng Xuân Thành NXB Xây Dựng 2005 Trắc đạc công trình
72 Tính toán tiết diện cột bêtông cốt thép Nguyễn Đình Cống NXB Xây dựng, 2006 Kết cấu bê tông cốt thép
73 Thiết Kế Kết Cấu Thép Nhà Công Nghiệp Đoàn Định Kiến NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật Kết cấu thép
Kết cấu nhà thép
74 . Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp. . Phạm Minh Hà NXB Xây Dựng – Hà Nội 2009 Kết cấu thép
Kết cấu nhà thép
75 Thiết kế đô thị Kim Quảng Quân NXB Xây Dựng Hà Nội, 2000 Qui hoạch và thiết kế đô thị
76 Thiết kế đường ô tô tập 1 Đỗ Bá Chương NXB Giáo dục, 2012. Thiết kế cầu đường
77 Thiết kế đường ô tô tập 2 Dương Học Hải NXB Giáo dục, 2010. Thiết kế cầu đường
78 Tổ chức Công trường Xây dựng Nguyễn Duy Thiện NXB Xây dựng, 2004 Kỹ thuật thi công và quản lý công trình
79 Thiết Kế Tổng Mặt Bằng Và Tổ Chức Công Trường Xây Dựng Trịnh Quốc Thắng NXB KHKT, 2006 Kỹ thuật thi công và quản lý công trình
80 Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô Nguyễn Quang Chiêu NXB Giao thông vận tải, 2004 Thiết kế công trình thủy lợi
81 Thiết kế sàn Bê tông ứng lực truớc Phan Quang Minh Đại học XD Hà Nội, 2007 Kết cấu bê tông ứng suất trước
82 Vật lý đại cương. Tập 1 Lương Duyên Bình NXB Giáo dục, 2009 Vật lý đại cương.
83 Vật lý đại cương. Tập 2 Lương Duyên Bình NXB Giáo dục, 2009 Vật lý đại cương.
84 Vật lý đại cương. Tập 3 Lương Duyên Bình NXB Giáo dục, 2009 Vật lý đại cương.
85 Vẽ kỹ thuật Trần Hữu Quế NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005 Vẽ kỹ thuật
86 Vật liệu xây dựng Phạm Duy Hữu NXB Giao thông vận tải, 2009 Vật liệu xây dựng
87 Vật liệu xây dựng mới Phạm Duy Hữu NXB giao thông 2002 Vật liệu xây dựng

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here