Phòng thí nghiệm

0
198

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

1. Phòng thí nghiệm thực hành Kỹ thuật điện – điện tử – tự động hóa
2. Phòng thực hành máy động lực
3. Phòng thực hành máy công tác
4. Phòng thực hành cơ học và vật liệu
5. Xưởng thực hành, sửa chữa Cơ khí
6. Phòng thí nghiệm vi sinh thực phẩm
7. Phòng thí nghiệm hóa sinh thực phẩm
8. Phòng thí nghiệm công nghệ sau thu hoạch
9. Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan thực phẩm
10. Phòng thí nghiệm thực hành vi sinh và công nghệ lên men
11. Phòng thí nghiệm thực hành quản lý chất lượng thực phẩm
12. Một bãi tập lái xe  ô tô và máy kéo
Theo: CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

1. Phòng thí nghiệm thực hành Kỹ thuật điện – điện tử – tự động hóa
2. Phòng thực hành máy động lực
3. Phòng thực hành máy công tác
4. Phòng thực hành cơ học và vật liệu
5. Xưởng thực hành, sửa chữa Cơ khí
6. Phòng thí nghiệm vi sinh thực phẩm
7. Phòng thí nghiệm hóa sinh thực phẩm
8. Phòng thí nghiệm công nghệ sau thu hoạch
9. Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan thực phẩm
10. Phòng thí nghiệm thực hành vi sinh và công nghệ lên men
11. Phòng thí nghiệm thực hành quản lý chất lượng thực phẩm
12. Một bãi tập lái xe  ô tô và máy kéo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here