Hội nghị toàn quốc về KHCN lương thực, thực phẩm 2014

0
47

Hội nghị VAFoST 2014 nhằm phát huy các kết quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển ngành công nghệ thực phẩm nước ta. Hội nghị đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trong nước và khu vực. Gần 100 tóm tắt bài báo gửi đăng ký, sau khi nhận bài viết toàn văn, các phản biện và hội đồng khoa học đã tuyển chọn được 65 công trình khoa học tiêu biểu, đăng trong Tập chuyên san Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Nội dung các bài báo tập trung vào 5 chủ đề đang được quan tâm là: Chế biến nông sản, thực phẩm; Bảo quản nông sản, thực phẩm; Công nghệ xanh và sản xuất sạch hơn; Công nghệ sinh học thực phẩm; Phân tích chất lượng và an toàn thực phẩm.


PGS TS Ngô Tiến Hiển, chủ tịch VAFoST đọc diễn văn khai mạc tại hội nghị
Tại 5 phân ban kỹ thuật, 33 báo cáo khoa học được tuyển chọn và thuyết trình tại hội trường và 32 báo cáo treo bảng được giới thiệu, đã mang lại những kết quả đáng khích lệ trong nghiên cứu khoa học và công nghệ lượng thực, thực phẩm.

Cô Nguyễn Thị Thủy Tiên, thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo công trình nghiên cứu tại hội nghị
Cũng tại Hội nghị VAFoST lần này, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế có 3 công trình được đăng tải trên tạp chí Khoa học và Công nghệ của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (Tập 52- Số 5C/2014) và tham gia báo cáo trực tiếp tại Hội nghị. Đó là các công trình:

– “Một số tính chất của sữa đậu nành lên men bởi Lactobacillus sp. và Pediococcus sp.” của nhóm tác giả Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Thủy Tiên;
– “Ảnh hưởng độ chín thu hoạch đến sự biến đổi chất lượng cây mía tím (Sacc-harum officinarum var. Purple Cane)” của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Sinh, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thị Bình và Hà Duyên Tư;
– “Nghiên cứu ứng dụng nano chitosan trong kháng bệnh thán thư hại ớt sau thu hoạch” của nhóm tác giả Nguyễn Cao Cường, Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Thủy Tiên.

                                    Bảo tàng Hồ Chí Minh – Nơi diễn ra hội nghị VAFoST 2014

PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy, với tư cách là Ủy viên Hội đồng khoa học VAFoST 2014 cho rằng đây là cơ hội rất bổ ích để các Giảng viên của khoa chúng ta có thể tham gia vào các diễn đàn khoa học, mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học trong cả nước trong thời gian tới./.

Theo: Hội nghị VAFoST 2014 nhằm phát huy các kết quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển ngành công nghệ thực phẩm nước ta. Hội nghị đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trong nước và khu vực. Gần 100 tóm tắt bài báo gửi đăng ký, sau khi nhận bài viết toàn văn, các phản biện và hội đồng khoa học đã tuyển chọn được 65 công trình khoa học tiêu biểu, đăng trong Tập chuyên san Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Nội dung các bài báo tập trung vào 5 chủ đề đang được quan tâm là: Chế biến nông sản, thực phẩm; Bảo quản nông sản, thực phẩm; Công nghệ xanh và sản xuất sạch hơn; Công nghệ sinh học thực phẩm; Phân tích chất lượng và an toàn thực phẩm.


PGS TS Ngô Tiến Hiển, chủ tịch VAFoST đọc diễn văn khai mạc tại hội nghị
Tại 5 phân ban kỹ thuật, 33 báo cáo khoa học được tuyển chọn và thuyết trình tại hội trường và 32 báo cáo treo bảng được giới thiệu, đã mang lại những kết quả đáng khích lệ trong nghiên cứu khoa học và công nghệ lượng thực, thực phẩm.

Cô Nguyễn Thị Thủy Tiên, thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo công trình nghiên cứu tại hội nghị
Cũng tại Hội nghị VAFoST lần này, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế có 3 công trình được đăng tải trên tạp chí Khoa học và Công nghệ của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (Tập 52- Số 5C/2014) và tham gia báo cáo trực tiếp tại Hội nghị. Đó là các công trình:

– “Một số tính chất của sữa đậu nành lên men bởi Lactobacillus sp. và Pediococcus sp.” của nhóm tác giả Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Thủy Tiên;
– “Ảnh hưởng độ chín thu hoạch đến sự biến đổi chất lượng cây mía tím (Sacc-harum officinarum var. Purple Cane)” của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Sinh, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thị Bình và Hà Duyên Tư;
– “Nghiên cứu ứng dụng nano chitosan trong kháng bệnh thán thư hại ớt sau thu hoạch” của nhóm tác giả Nguyễn Cao Cường, Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Thủy Tiên.

                                    Bảo tàng Hồ Chí Minh – Nơi diễn ra hội nghị VAFoST 2014

PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy, với tư cách là Ủy viên Hội đồng khoa học VAFoST 2014 cho rằng đây là cơ hội rất bổ ích để các Giảng viên của khoa chúng ta có thể tham gia vào các diễn đàn khoa học, mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học trong cả nước trong thời gian tới./.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here