Trao đổi nghiên cứu với Trường Đại học Công nghệ Rajamangala Thái Lan

0
175

Qua chuyến làm việc này, 2 giảng viên của khoa đã được tiếp cận về một số hệ thống máy phân tích hiện đại trong công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch ở một số trường Đại học vùng Đông Bắc: máy sắc ký lỏng cao áp (HPLC) ở RMUTI, phân hiệu Sakhon nakhon, máy sắc ký khí khối phổ (GC-MS) ở Đại học Mahasalakham, máy quang phổ cận hồng ngoại (NIR) ở RMUTI, phân hiệu Khonkaen, e-nose và e-tonge ở RMUTI, phân hiệu chính Nakhon Ratchasima.

 

Ngoài ra, hai giảng viên của khoa đã đi thăm một số bộ môn công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch của trường Rajamangala (phân hiệu chính Nakhon Ratchasima, Kalasin, Khonkaen, Sakhon nakhon) và trường Mahasalakham.
Theo: Qua chuyến làm việc này, 2 giảng viên của khoa đã được tiếp cận về một số hệ thống máy phân tích hiện đại trong công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch ở một số trường Đại học vùng Đông Bắc: máy sắc ký lỏng cao áp (HPLC) ở RMUTI, phân hiệu Sakhon nakhon, máy sắc ký khí khối phổ (GC-MS) ở Đại học Mahasalakham, máy quang phổ cận hồng ngoại (NIR) ở RMUTI, phân hiệu Khonkaen, e-nose và e-tonge ở RMUTI, phân hiệu chính Nakhon Ratchasima.

 

Ngoài ra, hai giảng viên của khoa đã đi thăm một số bộ môn công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch của trường Rajamangala (phân hiệu chính Nakhon Ratchasima, Kalasin, Khonkaen, Sakhon nakhon) và trường Mahasalakham.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here