Chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập khoa Cơ Khí – Công nghệ

0
287

                              CHƯƠNG TRÌNH
KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ

*Ngày 14-11-2014

14h30-16h00 :

Tọa đàm “Khoa Cơ khí – Công nghệ, một chặng đường xây dựng và phát triển với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của xã hội”

*Ngày 15-11-2014

GẶP MẶT THÂN MẬT KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP KHOA

7h30- 8h30 :
Đón tiếp, đăng ký đại biểu.
8h30-11h00 :
– Văn nghệ chào mừng
– Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
– Diễn văn của Trưởng Khoa.
– Khen thưởng
– Phát biểu của Lãnh đạo nhà trường.
– Phát biểu của Cựu Lãnh đạo khoa.
– Phát biểu của đại diện Cựu sinh viên.
– Phát biểu của đại diện Doanh nghiệp.
– Phát biểu của đại diện Sinh viên.
– Tặng quà lưu niệm.
– Bế mạc
11h00 :
Liên hoan thân mật tại tiền sảnh Tòa nhà Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

BAN TỔ CHỨC

Theo:                               CHƯƠNG TRÌNH
KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ

*Ngày 14-11-2014

14h30-16h00 :

Tọa đàm “Khoa Cơ khí – Công nghệ, một chặng đường xây dựng và phát triển với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của xã hội”

*Ngày 15-11-2014

GẶP MẶT THÂN MẬT KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP KHOA

7h30- 8h30 :
Đón tiếp, đăng ký đại biểu.
8h30-11h00 :
– Văn nghệ chào mừng
– Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
– Diễn văn của Trưởng Khoa.
– Khen thưởng
– Phát biểu của Lãnh đạo nhà trường.
– Phát biểu của Cựu Lãnh đạo khoa.
– Phát biểu của đại diện Cựu sinh viên.
– Phát biểu của đại diện Doanh nghiệp.
– Phát biểu của đại diện Sinh viên.
– Tặng quà lưu niệm.
– Bế mạc
11h00 :
Liên hoan thân mật tại tiền sảnh Tòa nhà Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

BAN TỔ CHỨC

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here