Học bổng song phương Bỉ 2014 – 2015

0
53

Học bổng song phương Bỉ được Chính phủ Bỉ cấp thông qua Tổng vụ Hợp tác Phát triển và Viện trợ nhân đạo (DGD) trực thuộc Bộ Ngoại giao – Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Bỉ dành cho cán bộ trẻ trên mọi miền đất nước Việt Nam mong muốn theo học các khóa đào tạo thạc sỹ tại các trường đại học của Bỉ nhằm tiếp thu kiến thức và chuyên môn mới để đóng góp vào sự phát triển của nước nhà.

Chương trình sẽ cấp 30 học bổng thạc sĩ toàn phần cho các ứng viên đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và cơ quan tư nhân tại Việt Nam.

Thời gian nhận hồ sơ:  từ ngày 09/9/2013 đến ngày 02/12/2013.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và đơn xin học bổng được đăng tải trên website:
 http://countries.diplomatie.belgium.be/multi/vietnam/development_cooperation/scholarships/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here