Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên CNTP, TY 42, Đại học khóa 43 và Cao đẳng khóa 44

0
31

Các trường hợp ủy quyền sẽ được phát bằng vào lúc 14h00 cùng ngày.

Sinh viên biết đã tốt nghiệp xem tại địa chỉ: daotaodh.huaf.edu.vn

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here