Lịch tuần 3

0
159
Thứ/ Ngày Thời gian Nội dung  Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ Hai
08.7.2013
06:00 Tập trung thí sinh chuẩn bị thi đợt II. – Ban phụ trách điểm thi và cán bộ coi thi có mặt lúc: 6h00 (sáng);
– Thí sinh có mặt lúc 8h00 (sáng).
Tại các điểm thi được phân công P. Giám đốc
Lê Văn Anh
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế
19:30 Họp hội đồng bình xét TĐKT năm học 2012 – 2013 – Theo quyết định của Hiệu trưởng
– Tổ giúp việc
Phòng họp
Số 03
Chủ tịch Hội đồng
Nguyễn Minh Hiếu
Thứ Ba
09.7.2013
05:00 Thi tuyển sinh đợt II theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Ban coi thi Tuyển sinh năm 2013 tại Trung tâm số 77 Nguyễn Huệ, có mặt lúc 05h00 (sáng), 12h30 (chiều);
– Ban coi thi tuyển sinh tại các điểm thi có mặt lúc: 6h00 (sáng), 13h00 (chiều).
Tại các địa điểm thi được phân công P. Giám đốc
Lê Văn Anh
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế
Thứ Tư
10.7.2013
05:00 Thi tuyển sinh đợt II theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Ban coi thi Tuyển sinh năm 2013 tại Trung tâm số 77 Nguyễn Huệ, có mặt lúc 05h00 (sáng);
– Ban coi thi tuyển sinh tại các điểm thi có mặt lúc: 6h00 (sáng).
Tại các địa điểm thi được phân công P. Giám đốc
Lê Văn Anh
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế
Thứ Năm
11.7.2013
08:00 Họp Ban Thường vụ và Đảng ủy ĐHH
– Từ 8 giờ đến 9 giờ: Họp Ban Thường vụ;
– Từ 9 giờ đến 11giờ: Họp Đảng ủy.
– Các đ/c UVTV Đảng ủy;
– Các đ/c Đảng ủy viên ĐHH;
– Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH.
Phòng họp nhà 3 tầng, 3 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy
Đại học Huế
14:00 Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm định chương trình theo tiêu chuẩn AUN. * Trưởng các Khoa có chương trình tham gia kiểm định AUN:
– ĐH Nông Lâm: Khoa CNTY, Khoa Nông học.
Phòng họp nhà 3 tầng, 3 Lê Lợi Giám đốc
Đại học Huế
Thứ Sáu
12.7.2013
08:00 Họp các dự án thuộc Chương trình VLIR-IUC ĐH Huế – Giám đốc ĐH Huế (Chủ nhiệm Chương trình);
– Trưởng, phó các dự án thuộc Chương trình;
– Thư ký và kế toán (PSU)
Văn phòng VLIR (3 Lê Lợi) Chủ nhiệm CT
Giám đốc
Đại học Huế
14:00 Họp Giao ban Đại học Huế. * Các Trường thành viên:
– Đại diện BGH các trường thành viên (Thầy Phùng Thăng Long, tham dự)
Phòng họp nhà 3 tầng, 3 Lê Lợi Giám đốc
Đại học Huế
15:00 Gặp mặt đoàn cán bộ và sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Thái Lan – BGH; phòng KHCN&HTQT
– Cán bộ giáo viên và sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên từ 15 – 31/7/2013.
Phòng họp
Số 03
Phó hiệu trưởng
Lê Văn An

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here