Lịch tuần 2

0
232
Thứ/ Ngày Thời gian Nội dung  Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ Hai
01.7.2013
07:30 Tập huấn và phát tài liệu nghiệp vụ Ban phụ trách điểm thi (cả 2 đợt). – Trưởng, Phó, Tổ trưởng thư ký điểm thi. Hội trường tầng 3, Trường ĐH Sư phạm Thường trực
Hội đồng tuyển sinh
14:00 Họp Tổ phần mềm nâng cấp công nghệ thông tin Trường Đại học Nông Lâm.
– Hiệu trưởng;
– Phó Hiệu trưởng phụ trách nội chính;
– Trưởng Phòng TCHC;
– Trưởng Phòng KHCN-HTQT;
– Trung tâm TTTV (đ/c Hoàng, đ/c Phúc);
– Phòng ĐTĐH (đ/c Vinh);
– Khoa cơ Bản (đ/c Ngô Phi Anh Tuấn).
Phòng họp số 01 Hiệu trưởng
Thứ Ba
02.7.2013
08:00 Các Ban phụ trách điểm thi đợt I nhận hồ sơ, tài liệu, Văn phòng phẩm phục vụ thi đợt I. – Các Ban phụ trách điểm thi đợt I. Hội trường Trường ĐH Khoa học Thường trực
Hội đồng tuyển sinh
14:00 Các Ban phụ trách điểm thi tiếp nhận điểm thi đợt I, thực hiện các khâu chuẩn bị. – Các Ban phụ trách điểm thi đợt 1. Các địa điểm thi được phân công Các Ban phụ trách điểm thi
14:00 Tập huấn công tác thu – chi tài chính tuyển sinh đợt I. Theo quyết định số: 13 /QĐ-HĐTSĐHCĐ, ngày 10/6/2013 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế;
– Cán bộ Tổ tài chính (đợt 1).
Ban Kế hoạch – Tài chính (tầng 2) Số 2 Lê Lợi Trưởng ban
Kế hoạch – Tài chính
16:00 Họp Cán bộ Y tế phục vụ tuyển sinh đợt I. Cán bộ Y tế tham gia tuyển sinh đợt I theo Quyết định số: 13/QĐ-HĐTSĐHCĐ, ngày 10/6/2013 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế. Ban Kế hoạch – Tài chính (tầng 2) số 2 Lê Lợi Trưởng ban
Kế hoạch – Tài chính
Thứ Tư
03.7.2013
06:00 Tập trung thí sinh chuẩn bị thi đợt I. – Ban phụ trách điểm thi và cán bộ làm nhiệm vụ theo quyết định số: 13/QĐ-HĐTSĐHCĐ, ngày 10 /6/2013 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế có mặt lúc 6h00 sáng;
– Thí sinh có mặt lúc 8h00 sáng.
Tại các địa điểm thi được phân công P. Giám đốc
Lê Văn Anh
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế
Thứ Năm
04.7.2013
05:00 Thi tuyển sinh đợt I theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Ban coi thi tuyển sinh năm 2013 tại Trung tâm 77 Nguyễn Huệ có mặt lúc 05h00 (sáng), 12h30 (chiều);
– Ban coi thi tuyển sinh tại các điểm thi có mặt lúc: 06h00 (sáng), 13h00 (chiều).
Tại các điểm thi được phân công P. Giám đốc
Lê Văn Anh
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế
Thứ Sáu
05.7.2013
05:00 Thi tuyển sinh đợt I theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Ban coi thi tuyển sinh năm 2013 tại Trung tâm 77 Nguyễn Huệ có mặt lúc 05h00 (sáng);
– Ban coi thi tuyển sinh tại các điểm thi có mặt lúc: 06h00 (sáng);
Tại các điểm thi được phân công P. Giám đốc
Lê Văn Anh
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here