Lịch tuần

0
167
Thứ/ Ngày Thời gian Nội dung  Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ Hai
24.6.2013
07:30 Tập huấn sinh viên được điều động tham gia coi thi Đại học năm 2013 và cán bộ, giảng viên Đại học Huế đi coi thi lần đầu. – Phòng CTSV;
– Cán bộ, giảng viên Đại học Huế được điều động đi coi thi lần đầu;
– Toàn thể sinh viên được điều động.
Giảng đường I, ĐH Sư phạm Hội đồng Tuyển sinh ĐH Huế
10:30 Ban Giám hiệu nhà trường gặp mặt, quán triệt và nhắc nhở sinh viên được điều động coi thi Đại học năm 2013. – Đại diện BGH nhà trường;
– Đại diện Phòng CTSV;
– Đại diện Trung tâm TTTV;
– Sinh viên nhà trường được điều động tham gia coi thi ĐH và CĐ năm 2013.
Nhà đa
chức năng
Phó Hiệu trưởng
Lê Thanh Bồn
14:00 Họp Hội đồng khoa học tuyển chọn công trình của sinh viên tham dự Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2013. – Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1008/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc ĐHH;
– Đại diện lãnh đạo Ban KHCN.
Phòng họp (Nhà 3 tầng) 3 Lê Lợi P. Giám đốc
Lê Mạnh Thạnh
15:30 Lễ bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế. – Lãnh đạo các Trường thành viên (đ/c An), các đơn vị trực thuộc ĐHH; Phòng họp
3 Lê Lợi
Giám đốc
Đại học Huế
Thứ Ba
25.6.2013
08:00 Thanh lý tài sản xe ô tô – Hội đồng thanh lý tài sản theo quyết định của Hiệu trưởng Nhà hành chính Chủ tịch hội đồng thanh lý tài sản
14:00 Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Đại học Huế mã số DHH2011-02-01 do ThS.Nguyễn Văn Chào – Khoa CNTY chủ trì. – Ban GH;
– Phòng KHCN-HTQT;
– Hội đồng theo quyết định;
– Đại diện BCN khoa CNTY;
– Đại diện Phòng KHTC;
– Cán bộ và giáo viên có quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Chủ tịch Hội đồng
Phó Hiệu trưởng
Lê Văn An
15:00 Họp xác định mức thu phí và thanh toán nội bộ Đại học Huế năm học 2013-2014. * Các Trường đơn vi trực thuộc:
– Thủ trưởng đơn vị;
– Trưởng phòng: ĐTĐH,CTSV, KHTC; Kế toán trưởng.
(cấp trưởng đi vắng cấp phó đi thay)
Phòng họp
3 Lê Lợi
Giám đốc
Đại học Huế
15:30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2011-DHH-03 do ThS. Lê Thị Diên – Khoa LN chủ trì. – Ban GH;
– Phòng KHCN-HTQT;
– Hội đồng theo quyết định;
– Đại diện BCN khoa Lâm nghiệp;
– Đại diện Phòng KHTC;
– Cán bộ và giáo viên có quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Chủ tịch Hội đồng
Phó Hiệu trưởng
Lê Văn An
16:00 Họp Ban chỉ đạo tình nguyện hè 2013. – Mời thầy Lê Thanh Bồn;
– Mời Đ/c  Ngô Mậu Dũng (Viện NCPT);
– Mời Đ/c Lê Khắc Phúc;
– 11 Đ/c Trong quyết định.
Phòng họp số 02 Bí thư Đoàn trường
17:00 Nội dung xét đề nghị công nhận tốt nghiệp TY; CNTP42, Khóa 43; CĐ 44 BGH; Trưởng các khoa, Trưởng, phó phòng ĐTĐH; Q. trưởng phòng CTSV; Trưởng phòng KHTC Phòng họp số 01 Hiệu trưởng
Thứ Tư
26.6.2013
08:00 Hội nghị Kế hoạch Tài chính – Cơ sở Vật chất Đại học Huế quý II/2013 mở rộng. * Các đơn vị trực thuộc:
– Thủ trưởng đơn vị;
– Trưởng các phòng: KHTC, CSVC;
– Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán theo dõi XDCB-CSVC.
Hội trường 3 Lê Lợi Giám đốc
Đại học Huế
14:00 Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2013 bầu Chủ tịch, ủy viên Thường trực và thông qua kế hoạch làm việc. – Thành viên các Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở theo Quyết định của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (có Giấy mời);
– Tổ Thư ký giúp việc cho các Hội đồng.
Phòng họp
3 Lê Lợi
Giám đốc
Đại học Huế
Thứ Năm
27.6.2013
08:00
Cả ngày
Công ty Cargill phỏng vấn tuyển dụng sinh viên. – Đại diện phòng CTSV;
– Đại diện Trung tâm TTTV;
– Đại diện BCN Khoa CNTY;
– Đại diện công ty Cargill;
– SV quan tâm, tham gia phỏng vấn.
Phòng họp số 02 Phòng CTSV
16:00 Gặp mặt đoàn cán bộ và sinh viên tham gia chương trình Youth Camp 2013 tại Viện Mekong, Khon Kaen, Thái Lan. – Phòng KHCN-HTQT;
– ThS. Phan Vũ Hải (trưởng đoàn): Kính đề nghị Thầy Hải thông báo cho sinh viên về lịch họp;
– Các sinh viên tham gia chương trình Youth Camp 2013 của Mekong Institute;
– BCN Khoa Nông học, CNTY.
Phòng họp số 01 Phó Hiệu trưởng
Lê Văn An
16:00 Họp các đội tình nguyện:
Đội 1 tại Phòng B3; Đội 2 tại Phòng B4; Đội 3 tại Phòng B5.
– Các đồng chí Trưởng Đoàn;
– Ban Thường Vụ Đoàn trường;
– Toàn thể SV đã đăng ký và sắp xếp đội.
Phòng B3,4,5 Các Trưởng Đoàn
Thứ Sáu
28.6.2013
07:30 Lễ bế giảng khóa 43 (ĐH), 44 (CĐ), lớp TY42 và CNTP 42. – Ban Giám hiệu;
– Phòng TCHC, CTSV, KHTC, ĐTĐH;
– Đoàn TN, Hội SV;
– Các khoa có sinh viên tốt nghiệp;
– Toàn thể sinh viên khóa 43 (ĐH), 44 (CĐ), lớp TY42 và CNTP 42.
Nhà Đa chức năng Hiệu trưởng
Nguyễn Minh Hiếu
08:00 Kiểm tra địa điểm làm đề thi. – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh;
– Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Ban Thanh tra tuyển sinh;
– Ban Đề thi, Trưởng, phó Ban Cơ sở vật chất thuộc HĐTS, Chánh Văn phòng Đại học Huế;
Văn phòng Đại học Huế, 3 Lê Lợi Ban CSVC thuộc HĐTS, Văn phòng ĐHH
09:00 Ban đề thi bắt đầu làm việc. – Ban đề thi và tổ giúp việc ban đề thi. Hội trường 3 Lê Lợi Trưởng ban đề thi
13:30 Công ty Bacteri phỏng vấn tuyển dụng sinh viên. – Đại diện phòng CTSV;
– Đại diện Trung tâm TTTV;
– Đại diện công ty Bacteri;
– SV quan tâm, tham gia phỏng vấn.
Phòng họp số 02 Phòng CTSV
14:00 Họp xét thầu các gói thầu thuộc dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học về chế biến và kiểm định chất lượng thực phẩm-Trường ĐH Nông Lâm. – Hội đồng đấu thầu theo Quyết định số 791/QĐ-ĐHH ngày 15/5/2013 và Tổ chuyên gia xét thầu theo QĐ số 908/QĐ-ĐHH ngày 30/5/2013 của Giám đốc Đại học Huế. Phòng họp (Nhà 3 tầng) 3 Lê Lợi P. Giám đốc
Lê Mạnh Thạnh
Chủ tịch Hội đồng
14:00 Công ty LDHH thức ăn thủy sản Việt Hoa  phỏng vấn tuyển dụng sinh viên. – Đại diện phòng CTSV;
– Đại diện Trung tâm TTTV;
– Đại diện BCN Khoa Thủy sản;
– Đại diện công ty Việt Hoa ;
– SV quan tâm, tham gia phỏng vấn.
Phòng họp số 03 Phòng CTSV
Thứ Bảy
29.6.2013
07:30
Cả ngày
Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Khóa 17 cho lớp 17B chuyên ngành Quản lý Đất đai. – Hội đồng theo quyết định. Phòng họp số 02,03 Chủ tịch Hội đồng
07:30 Ra quân và thực hiện chiến dịch tình nguyện hè tại Trường – Các đồng chí Trưởng Đoàn;
– Ban Thường Vụ Đoàn trường;
– Toàn thể sinh viên đã đăng ký và sắp xếp đội.(Phối hợp với TCHC, Vệ sinh môi trường, CTSV).
Các địa điểm được phân công Các Trưởng Đoàn
Chủ Nhật
30.6.2013
07:30
Cả ngày
Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Khóa 17 cho lớp 17B chuyên ngành Quản lý Đất đai. – Hội đồng theo quyết định. Phòng họp số 02,03 Chủ tịch Hội đồng
07:30 Thực hiện chiến dịch tình nguyện hè tại Trường. – Các đồng chí Trưởng Đoàn;
– Ban Thường Vụ Đoàn trường;
– Toàn thể sinh viên đã đăng ký và sắp xếp đội;(Phối hợp với TCHC, Vệ sinh môi trường, CTSV).
Các địa điểm được phân công Các Trưởng Đoàn
16:00 Họp đoàn tình nguyện tại A Lưới. – Các đồng chí Trưởng Đoàn;
– Ban Thường Vụ Đoàn trường;
– Toàn thể sinh viên đã được chọn.
Phòng B3 Trưởng Đoàn
16:00 Họp đoàn tình nguyện tại Quảng Bình. – Các đồng chí Trưởng Đoàn;
– Ban Thường Vụ Đoàn trường;
– Toàn thể sinh viên đã được chọn.
Phòng B4 Trưởng Đoàn
16:00 Họp đoàn tình nguyện tại Hương Vân, Tứ Hạ. – Ban Thường Vụ Đoàn trường;
– Toàn thể sinh viên Đội Học Bồng Niềm Tin;
– Đại diện Viện NCPT.
Phòng B5 Đại diện
Viện NCPT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here