Doanh nghiệp phỏng vấn việc làm tại Khoa Cơ khí & Công nghệ

0
323

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG: CÔNG TY CỔ PHẦN 1/5 

  • Hình thức Công ty: Công ty cổ phần
  • Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: Xây dựng, Lâm nghiệp, Nông nghiệp
  • Địa chỉ: Số 06 Lê Quang Đạo, phường Xuân Phú, Thành phố Huế
  • Sđt: 02343816222

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

  • Thời gian: 8:00 ngày 10.3.2021
  • Địa điểm: Phòng Đa chức năng Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế, số 102 Phùng Hưng, Tp. Huế

SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG KỸ SƯ KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

  • Tuyển dụng việc làm: 06 người
  • Tuyển dụng thực tập tốt nghiệp: 10 người(Chi tiết như file đính kèm)


DANH SÁCH SINH VIÊN
LỚP KỸ THUẬT CỞ HẠ TẦNG KHÓA 50 (NĂM CUỐI)

STT Họ và tên SĐT Email
1 Lê Đình Tùng 0384825315 ldtung30071998@gmail.com
2 Lê Hoàng Ngọc Phú 0702590493 lehoangphu2796@gmail.com
3 Lê Ngọc Minh Trí 0796268216 minhtri526@gmail.com
4 Nguyễn Trần Trúc Phương 0932528061 Phuonglong2698@gmail.com
5 Nguyễn Viết Hà 0945574701 16L1011007@huaf.edu.vn
6 Nguyễn Đức Anh Tuyên 0982023716 tuyennguyen161198@gmail.com
7 Nguyễn Thị Thanh Giang 0383872369 16L1011006@huaf.edu.vn
8 Nguyễn Thanh Phát 0779185405 16l3161007@huaf.edu.vn
9 Nguyễn Hoàng Ngọc Quý 0356971278 16l3161013@huaf.edu.vn
10 Phạm Văn Thanh Trọng 0868007195 thanhtrong1698@gmail.com
11 Hà Thị Tuyết 0868378805 16l3161007@huaf.edu.vn
12 Trần Tấn Hồng 0396659922 01039797tanhong@gmail.com
13 Võ Hữu Tài 0971233804 huutaitp25@gmail.com

(Danh sách có: 13 sinh viên)

DANH SÁCH SINH VIÊN
LỚP KỸ THUẬT CỞ HẠ TẦNG KHÓA 51, 52

STT Họ và tên SĐT Email
I LỚP KTCSHT KHÓA 51    
1 Đổ Viết Cuối 0344179769 dovietcuoi.csht51@huaf.edu.vn
2 Nguyễn Văn Quốc huy 0394847412 nguyenvanquochuy111@gmail.com
3 Bùi Nguyễn Ngọc Huy 0902133347 buinguyenngochuy.csht51@huaf.edu.vn
4 Nguyễn Mạnh Cường 0911468023 nguyenmanhcuong.csht51@huaf.edu.vn
5 Trần Hiếu Minh 0972975421 tranhieuminh.csht51@huaf.edu.vn
6 Mai Quang Nhân 0905497257 maiquangnhan.csht51@huaf.edu.vn
7 Hồ Văn Phúc 0796414855 hovanphuc.csht51@huaf.edu.vn
8 Phạm Hữu Phúc 0778874050 phamhuuphuc.csht51@huaf.edu.vn
9 Nguyễn văn Phương 0707695696 nguyenvanphuong.csht51@huaf.edu.vn
10 Ngô Quốc Trường 0968125021 ngoquoctruong.csht51@huaf.edu.vn
11 Phan Ngọc Tuấn 387222465 phanngoctuan.csht51@huaf.edu.vn
12 Huỳnh Thanh Thiện 0932528566 huynhthanhthien.csht51@huaf.edu.vn
II LỚP KTCSHT KHÓA 52
1 Hoàng Đắc Khải 373871607 18l3161005@huaf.edu.vn
2 Tạ Thành Công 986590763 18l3161024@huaf.edu.vn
3 Lê Hữu Công 372329860 18l3161015@huaf.edu.vn
4 Trần Ngọc Điển 328643337 18l3161003@huaf.edu.vn
5 Hoàng Văn Hậu 395291497 18l3161017@huaf.edu.vn
6 Nguyễn Đăng Long 334001706 18l3161008@huaf.edu.vn
7 Đặng Thanh Liêm 905689977 18l3161007@huaf.edu.vn
8 Nguyễn Khắc Đại Thắng 981972624 18l3161022@huaf.edu.vn
9 Nguyễn Xuân Sơn 977486607 18l3161021@huaf.edu.vn

(Danh sách có: 21 sinh viên)

Đào Văn Phú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here