Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 nhóm Ngành Công nghệ thực phẩm và Đảm bảo chất lượng

0
1055

I. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: 2 hình thức

  1. Nộp hồ sơ Online: http://dkxt.hueuni.edu.vn/
  2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, tại: số 01 Điện Biên Phủ hoặc số 102 Phùng Hưng.

II. THỜI GIAN TUYỂN SINH
Nhận hồ sơ: Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 10/07/2020.

III. THÔNG TIN CHI TIẾT

Điện thoại: 02346271777 – 02343514294

Fanpage:

+ Đại học Huế:  http://dkxt.hueuni.edu.vn/

+ Trường Đại học Nông Lâm: https://huaf.edu.vn/

+ : Khoa Cơ khí và Công nghệ: https://ckcn.huaf.edu.vn/

PHIM GIỚI THIỆU VỀ NHÓM NGÀNH

NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ HỌC GÌ VÀ LÀM GÌ?

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT TẠI ĐÂY