Seminar Khoa học “Mechanization and Postharvest Management for Sustainable Rice Production”

0
512
Chủ đề seminar:

Cơ giới hóa và quản lý sau thu hoạch cho sản xuất lúa gạo bền vững
(Mechanization and Postharvest Management for Sustainable Rice Production)

Thời gian: 15h00 ngày 25/12/2019, tại phòng ĐCN Khoa.

Người trình bày:  PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia tại Viện lúa quốc tế IRRI)
Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, học viên cao học và sinh viên đến tham dự.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here