Thông báo Hội thảo: "Giải pháp thúc đẩy học tập và rèn luyện của sinh viên cơ khí đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội".

0
81

Thông báo mời tham dự Hội thảo của ngành CNKTCK.

Kính gửi các bạn Cựu học viên, cựu sinh viên.
Để thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện trong sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, thuộc Khoa Cơ khí Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm Huế.
Bộ môn Kỹ thuật cơ khí sẽ tổ chức Hội thảo: “Giải pháp thúc đẩy học tập và rèn luyện của sinh viên cơ khí đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội”. Hội thảo sẽ gồm hơn 160 SV của ngành tham gia, cùng các doanh nghiệp, Quý lãnh đạo, Quý thầy Cô tham gia giảng dạy…
Hội thảo sẽ tổ chức vào lúc: 13h30′ ngày 17/11/2018 tại Phòng Hội thảo (tầng 2 Thư viện) trường Đại học Nông Lâm Huế, 102 – Phùng Hưng, Thành phố Huế.
TM. Bộ môn kính mời các bạn cựu học viên, cựu sinh viên sắp xếp thời gian về tham dự Hội thảo, và mong nhận được nhiều sự chia sẻ từ Quý anh chị.

Mọi thông tin đăng ký, trao đổi xin liên hệ thầy Đỗ Minh Cường theo email: dominhcuong@huaf.edu.vn hoặc SĐT: 0905979255
Trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp!
TM. Bộ môn KTCK, HUAF

*******************************************************

KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                       —————————-
                                                                     Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỌC TẬP – RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN NGÀNH CNKTCK ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỰC TIỄN CỦA XÃ HỘI
(Thời gian tổ chức Hội thảo:13h30 ngày 17/11/2018)
Thời gian Nội dung Thực hiện
13h30 – Văn nghệ chào mừng Liên chi đoàn, BTC
14h00 – 14h10 – Tuyên bố lý, giới thiệu đại biểu BTC
14h10 – 14h20 – Phát biểu chào mừng của Trưởng khoa CKCN Trưởng khoa
14h20-14h35 – Báo cáo tổng quan tình hình học tập và rèn luyện và cơ hội việc làm… của sinh viên,  một số thay đổi về khung chương trình đào tạo của ngành CNKTCK từ K46 đến K51; Trưởng BM KTCK
14h35-14h50 – Phát biểu của lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo Nhà trường
14h50 – 15h30 Báo cáo tham luận của Doanh nghiệp tham gia Hội thảo (05 tham luận) BM, Đại biểu mời
15h30 – 15h50 Báo cáo tham luận của sinh viên các khoá
(04 tham luận)
Các lớp CNKTCK
15h50 – 16h00 Video chia sẻ từ cựu sinh viên KTCK 46, 47, 48; chia sẻ của chuyên gia và doanh nghiệp tuyển dụng Doanh nghiệp tuyển dụng, Cựu sinh viên
16h00 –16h30 Thảo luận Đại biểu, BM, các lớp CNKTCK
16h30 – 16h45 Khen thưởng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn – có thành tích học tập tốt. BM, doanh nghiệp, các lớp CNKTCK
16h45 – 17h00 Ký cam kết học tập tốt-rèn luyện tốt
của các lớp CNKTCK; Ký cam kết tham gia Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT” của các lớp.
BM, Liên chi đoàn, các lớp CNKTCK
17h00 Tổng kết, bế mạc Hội thảo BTC

BTC HỘI THẢO

NỘI DỤNG CÁC BÁO CÁO THAM LUẬN

Chuyên đề 1: Tình hình học tập, rèn luyện, tỷ lệ tốt nghiệp và cơ hội việc làm sinh viên ngành CNKTCK từ năm 2015-2018, người trình bày, thầy Cường.
Chuyên đề 2: Vấn đề việc làm và năng lực cần thiết của kỹ sư CNKTCK trong giai đoạn hiện nay (doanh nghiệp);
Chuyên đề 3: Nhu cầu lao động của kỹ sư CNKTCK ở nước ngoài (doanh nghiệp);
Chuyền đề 4: Sinh viên cơ khí với vấn đề thực tập Intership ở nước ngoài (Doanh nghiệp).
Chuyên đề 5: Làm thế nào để học tập tốt – rèn luyện tốt trong những năm đầu của sinh viên CNKTCK (sinh viên K51).
Chuyên đề 6: Vấn đề thực hành thực tập ngoài trường, một số kết quả đã đạt được và những tồn tại. (Th Phương);
Chuyên đề 7: Làm thế nào để nâng cao các kỹ năng cho sinh viên. (SV CK50);
Chuyên đề 8. Kinh nghiệm thúc đẩy những sinh viên yếu kém (SV Ck49);
Chuyên đề 9. Những ngày đầu trên giảng đường Đại học: một số thuận lợi và khó khăn. (SV CK52).
Chuyên đề 10.  Kinh nghiệm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên cơ khí;

Theo:

Thông báo mời tham dự Hội thảo của ngành CNKTCK.

Kính gửi các bạn Cựu học viên, cựu sinh viên.
Để thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện trong sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, thuộc Khoa Cơ khí Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm Huế.
Bộ môn Kỹ thuật cơ khí sẽ tổ chức Hội thảo: “Giải pháp thúc đẩy học tập và rèn luyện của sinh viên cơ khí đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội”. Hội thảo sẽ gồm hơn 160 SV của ngành tham gia, cùng các doanh nghiệp, Quý lãnh đạo, Quý thầy Cô tham gia giảng dạy…
Hội thảo sẽ tổ chức vào lúc: 13h30′ ngày 17/11/2018 tại Phòng Hội thảo (tầng 2 Thư viện) trường Đại học Nông Lâm Huế, 102 – Phùng Hưng, Thành phố Huế.
TM. Bộ môn kính mời các bạn cựu học viên, cựu sinh viên sắp xếp thời gian về tham dự Hội thảo, và mong nhận được nhiều sự chia sẻ từ Quý anh chị.

Mọi thông tin đăng ký, trao đổi xin liên hệ thầy Đỗ Minh Cường theo email: dominhcuong@huaf.edu.vn hoặc SĐT: 0905979255
Trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp!
TM. Bộ môn KTCK, HUAF

*******************************************************

KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                       —————————-
                                                                     Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỌC TẬP – RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN NGÀNH CNKTCK ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỰC TIỄN CỦA XÃ HỘI
(Thời gian tổ chức Hội thảo:13h30 ngày 17/11/2018)
Thời gian Nội dung Thực hiện
13h30 – Văn nghệ chào mừng Liên chi đoàn, BTC
14h00 – 14h10 – Tuyên bố lý, giới thiệu đại biểu BTC
14h10 – 14h20 – Phát biểu chào mừng của Trưởng khoa CKCN Trưởng khoa
14h20-14h35 – Báo cáo tổng quan tình hình học tập và rèn luyện và cơ hội việc làm… của sinh viên,  một số thay đổi về khung chương trình đào tạo của ngành CNKTCK từ K46 đến K51; Trưởng BM KTCK
14h35-14h50 – Phát biểu của lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo Nhà trường
14h50 – 15h30 Báo cáo tham luận của Doanh nghiệp tham gia Hội thảo (05 tham luận) BM, Đại biểu mời
15h30 – 15h50 Báo cáo tham luận của sinh viên các khoá
(04 tham luận)
Các lớp CNKTCK
15h50 – 16h00 Video chia sẻ từ cựu sinh viên KTCK 46, 47, 48; chia sẻ của chuyên gia và doanh nghiệp tuyển dụng Doanh nghiệp tuyển dụng, Cựu sinh viên
16h00 –16h30 Thảo luận Đại biểu, BM, các lớp CNKTCK
16h30 – 16h45 Khen thưởng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn – có thành tích học tập tốt. BM, doanh nghiệp, các lớp CNKTCK
16h45 – 17h00 Ký cam kết học tập tốt-rèn luyện tốt
của các lớp CNKTCK; Ký cam kết tham gia Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT” của các lớp.
BM, Liên chi đoàn, các lớp CNKTCK
17h00 Tổng kết, bế mạc Hội thảo BTC

BTC HỘI THẢO

NỘI DỤNG CÁC BÁO CÁO THAM LUẬN

Chuyên đề 1: Tình hình học tập, rèn luyện, tỷ lệ tốt nghiệp và cơ hội việc làm sinh viên ngành CNKTCK từ năm 2015-2018, người trình bày, thầy Cường.
Chuyên đề 2: Vấn đề việc làm và năng lực cần thiết của kỹ sư CNKTCK trong giai đoạn hiện nay (doanh nghiệp);
Chuyên đề 3: Nhu cầu lao động của kỹ sư CNKTCK ở nước ngoài (doanh nghiệp);
Chuyền đề 4: Sinh viên cơ khí với vấn đề thực tập Intership ở nước ngoài (Doanh nghiệp).
Chuyên đề 5: Làm thế nào để học tập tốt – rèn luyện tốt trong những năm đầu của sinh viên CNKTCK (sinh viên K51).
Chuyên đề 6: Vấn đề thực hành thực tập ngoài trường, một số kết quả đã đạt được và những tồn tại. (Th Phương);
Chuyên đề 7: Làm thế nào để nâng cao các kỹ năng cho sinh viên. (SV CK50);
Chuyên đề 8. Kinh nghiệm thúc đẩy những sinh viên yếu kém (SV Ck49);
Chuyên đề 9. Những ngày đầu trên giảng đường Đại học: một số thuận lợi và khó khăn. (SV CK52).
Chuyên đề 10.  Kinh nghiệm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên cơ khí;

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here