Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào ĐH, CĐ hệ chính quy của Khoa Cơ khí – Công nghệ năm 2015

0
55

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Cơ khí – Công nghệ năm 2015

Số TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển (điểm sàn)*
1 Công thôn D510210 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 14 15
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
2 Công nghệ sau thu hoạch D540104 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 9 18.25
2. Toán, Sinh học, Hóa học B00
3 Cao đẳng Công thôn C510210 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

25 12

(*) Điểm sàn:
– Điểm tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (chưa nhân hệ số) được tính đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3, không ưu tiên.
– Đối với các ngành, môn thi có nhân hệ số, điểm tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển  (chưa nhân hệ số) không được thấp hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (15,00 điểm)
Theo: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Cơ khí – Công nghệ năm 2015

Số TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển (điểm sàn)*
1 Công thôn D510210 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 14 15
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
2 Công nghệ sau thu hoạch D540104 1. Toán, Vật lý, Hóa học A00 9 18.25
2. Toán, Sinh học, Hóa học B00
3 Cao đẳng Công thôn C510210 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

25 12

(*) Điểm sàn:
– Điểm tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (chưa nhân hệ số) được tính đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3, không ưu tiên.
– Đối với các ngành, môn thi có nhân hệ số, điểm tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển  (chưa nhân hệ số) không được thấp hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (15,00 điểm)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here