Kế hoạch nghỉ Tết 2015 của sinh viên

0
224

THÔNG BÁO

Kính gửi: Sinh viên toàn Khoa,
Hiện nhà trường đã ban hành chính thức 02 thông báo sau:

(1) Thông báo số 1: Kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Trích thông báo:

(2) Thông báo số 2: Sinh viên nghỉ Tết an toàn

Trích thông báo:

Đề nghị sinh viên toàn Khoa nghiêm túc thực hiện.
Trân trọng./.

Theo: THÔNG BÁO

Kính gửi: Sinh viên toàn Khoa,
Hiện nhà trường đã ban hành chính thức 02 thông báo sau:

(1) Thông báo số 1: Kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Trích thông báo:

(2) Thông báo số 2: Sinh viên nghỉ Tết an toàn

Trích thông báo:

Đề nghị sinh viên toàn Khoa nghiêm túc thực hiện.
Trân trọng./.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here