Ban chủ nhiệm khoa chúc mừng 7 tân thạc sỹ trong năm 2013

0
229

Bảy tân thạc sỹ trong năm 2013

1. ThS. Trần Đức Hạnh (Bộ môn Cơ điện)
2. ThS. Ngô Quý Tuấn  (Bộ môn Cơ điện)
3. ThS. Phan Tôn Thanh Tâm (Bộ môn Cơ điện)
4. ThS. Nguyễn Thị Thủy Tiên (Bộ môn Cơ sở công nghệ)
5. ThS. Lê Thị Quỳnh Hương (Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch)
6. ThS. Tống Thị Quỳnh Anh (Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch)
7. ThS. Phan Thị Bé (Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here