Học bổng Phillip David Gray cho sinh viên từ năm thứ hai

0
55

Đối tượng xét cấp học bổng

Đối tượng của học bổng là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Nông Lâm Huế từ năm thứ hai trở lên (không dành cho các sinh viên năm thứ nhất).

Tiêu chí đánh giá: Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

1.    Khó khăn về tài chính

2.    Khả năng học tập (căn cứ vào bảng điểm, kết quả thi đại học và bảng điểm đại học, thư giới thiệu).

3.    Sự phù hợp của chuyên ngành học của các ứng viên với mục tiêu của chương trình học bổng: Y tế, Chăm sóc xã hội, Môi trường tự nhiên Việt Nam, Cơ sở hạ tầng nhà ở, nước, điện, giao thông… Đặc biệt sự lựa chọn chuyên ngành cũng như nghề nghiệp trong tương lai. Tại vòng 1, ứng viên sẽ phải viết một bài luận ngắn chứng minh ứng viên đáp ứng được những tiêu chí này.

Giá trị học bổng

Sinh viên được nhận học bổng sẽ được hỗ trợ học phí bắt đầu từ năm học 2013-2014.

Hồ sơ và thời hạn đăng ký học bổng

Vòng 1:

– Đơn xin học bổng download tại website của Quỹ học bổng tại www.pdgtrust.org hoặc tại website của Trung tâm CTD tại http://ctd.org.vn và nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên muộn nhất 11h00 ngày 28/11/2013 hoặc nộp hồ sơ trước ngày 30/11/2013 tại địa chỉ sau :

Nguyễn Bạch Nga, Địa chỉ: số 22 đường Hà Nội, thành phố Huế.

Vòng 2:

Nếu hồ sơ học bổng của ứng viên được lựa chọn, ứng viên sẽ phải nộp bản sao có công chứng các văn bằng liên quan (bằng tốt nghiệp PTTH, giấy báo nhập học Đại học, Bảng điểm Đại học). Quỹ học bổng cũng có thể yêu cầu ứng viên tham gia phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Mọi thông tin, thắc mắc có thể liên lạc với cô Nguyễn Thị Thùy An qua địa chỉ nguyenthithuyan@huaf.edu.vn hoặc qua số điện thoại: 01222.505547 để biết thêm chi tiết.
Vui lòng Tải Mẫu đơn xin học bổng tại đây

Theo: Đối tượng xét cấp học bổng

Đối tượng của học bổng là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Nông Lâm Huế từ năm thứ hai trở lên (không dành cho các sinh viên năm thứ nhất).

Tiêu chí đánh giá: Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

1.    Khó khăn về tài chính

2.    Khả năng học tập (căn cứ vào bảng điểm, kết quả thi đại học và bảng điểm đại học, thư giới thiệu).

3.    Sự phù hợp của chuyên ngành học của các ứng viên với mục tiêu của chương trình học bổng: Y tế, Chăm sóc xã hội, Môi trường tự nhiên Việt Nam, Cơ sở hạ tầng nhà ở, nước, điện, giao thông… Đặc biệt sự lựa chọn chuyên ngành cũng như nghề nghiệp trong tương lai. Tại vòng 1, ứng viên sẽ phải viết một bài luận ngắn chứng minh ứng viên đáp ứng được những tiêu chí này.

Giá trị học bổng

Sinh viên được nhận học bổng sẽ được hỗ trợ học phí bắt đầu từ năm học 2013-2014.

Hồ sơ và thời hạn đăng ký học bổng

Vòng 1:

– Đơn xin học bổng download tại website của Quỹ học bổng tại www.pdgtrust.org hoặc tại website của Trung tâm CTD tại http://ctd.org.vn và nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên muộn nhất 11h00 ngày 28/11/2013 hoặc nộp hồ sơ trước ngày 30/11/2013 tại địa chỉ sau :

Nguyễn Bạch Nga, Địa chỉ: số 22 đường Hà Nội, thành phố Huế.

Vòng 2:

Nếu hồ sơ học bổng của ứng viên được lựa chọn, ứng viên sẽ phải nộp bản sao có công chứng các văn bằng liên quan (bằng tốt nghiệp PTTH, giấy báo nhập học Đại học, Bảng điểm Đại học). Quỹ học bổng cũng có thể yêu cầu ứng viên tham gia phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Mọi thông tin, thắc mắc có thể liên lạc với cô Nguyễn Thị Thùy An qua địa chỉ nguyenthithuyan@huaf.edu.vn hoặc qua số điện thoại: 01222.505547 để biết thêm chi tiết.
Vui lòng Tải Mẫu đơn xin học bổng tại đây

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here