Phiếu đề nghị hủy học phần đã đăng ký – Phòng Đào tạo Đại học

0
63

– Phiếu này chỉ dùng khi hết thời gian đăng ký trực tuyến. – Các khiếu nại về kết quả hủy học phần với lý do nhờ người khác hủy học phần, ghi sai mã học phần, tên học phần, nhóm HP đề nghị hủy, nộp không đúng thời gian quy định, phiếu không có chữ ký xác nhận của CVHT đều không được giải quyết.

Chi tiết xem tại đây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here