Tổng hợp các bài báo khoa học trong nước năm 2012 – 2013

0
184
Số
TT
Tên bài báo Tác giả/Nhóm tác giả Tên tạp chí
Hội nghị
Năm
1 Nghiên cứu khả năng kháng nấm mốc Aspergillus flavus L1 trên lạc của một số hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên Lê Thanh Long, Nguyễn Hiền Trang Công nghệ sinh học, 10, 4A, 1023-1032 2012
2 Tối ưu hoá quá trình thuỷ phân chitosan và đánh giá khả năng kháng E. coli của chitosan hoà tan trong nước Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trang Sĩ Trung, Vũ Ngọc Bội Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, số 2, trang 20-27 2013
3 Triển khai ứng dụng mô hình sấy cá khô quy mô hộ gia đình tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiện Huế Hồ Nhật Phong, Phạm Xuân Phương, Đinh Vương Hùng Tạp chí Công nghiệp Nông Thôn, Số 7, trang 27 Tháng 12-2012
4 Phân lập, tuyển chọn và tối ưu hóa quá trình phát triển vi khuẩn acetic tạo giống khởi động cho quá trình lên men giấm. Đỗ thị Bích Thủy, Lê thị Phương Vy Tạp chí Công nghệ Sinh học, 10 (1), trang: 123-131. Tháng 7-2012
5 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp protease ngoại bào của Bacillus subtilis DC5 Đỗ thị Bích Thủy, Lê Thị Hoàng Nhung, Nguyễn Thị Quý Hòa, Lê thị Phương Vy Tạp chí Công nghệ Sinh học Đã nhận đăng
6 Xác định và khảo sát một số tính chất hữu ích của chủng Lactobacillus plantarum DC2 phân lập từ sản phẩm dưa cải Huế Đỗ Thị Bích Thủy, Phan Thị Bé, Trần Thị Ái Luyến. Tạp chí Công nghệ Sinh học Đã nhận đăng
7 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sản xuất gạch block không nung phù hợp với quy mô hộ sản xuất vật liệu xây dựng ở nông thôn Phan Hòa, Trần Đức Hạnh, Trần Võ Văn May, Nguyễn Thị Ngọc Tạp chí khoa học – Đại học Huế, Tập 75B, số 6 Tháng 12-2012
8 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp etylen và ứng dụng trong bảo quản tươi chuối tiêu Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Quốc Sinh, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương. Kỷ yếu quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam năm 2012 2013
9 Nghiên cứu bổ sung hoạt chất Asiaticoside vào rau má để thử nghiệm sản xuất trà chức năng Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Vân Anh Tạp chí Hóa học, Tập 5A, Số 50 Tháng 10-2012
10 Kích thước tối ưu của hệ thống năng lượng mặt trời độc lập sử dụng thuật toán di truyền dựa trên độ tin cậy và kinh tế Khương Anh Sơn Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III tại Hà Nội Tháng 4-2013
11 Nghiên cứu khả năng kháng bệnh thán thư trên xoài bằng chitosan hoà tan trong nước Le Thanh Long, Trang Si Trung, Vu Ngoc Boi Hội Nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, 334-339, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ 2013
12 Optimization of chitosan hydrolysis for making water-soluble chitosan and its antifungal ability against postharvest anthracnose f-rom mango Le Thanh Long, Trang Si Trung, Vu Ngoc Boi VBfoodNet Conference on Developing the Supply Chain Towards more Healthy Food, Ha Noi, Vietnam, 184-191 2013
13 Xác định dư lượng kháng sinh tetracyclines trong thịt heo và thịt gà bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Văn Toản,Guido Fleischer, GuangHong Zhou Tạp chí khoa học đại học huế, Tập 79, số 1, tr. 5-12 Năm 2013
14 Effects of  low temperature on storage of cavendish banana (Musa AAA) after harvest Nguyễn Văn Toản The 2nd Conference Food Science and Technology, Mekong delta, Vietnam, số 2, tr. 579-585 Năm 2013
15 Study on biological c-haracteristics Centella extract Lê Văn Luận, Nguyễn Thị Vân Anh The 2nd Conference Food Science and Technology, Mekong delta, Vietnam, số 2, tr. 222-230 Năm 2013

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here