Quản lý thực hành

0
205

A – CÁC VĂN BẢN

– PHIẾU MƯỢN DỤNG CỤ, THIẾT BỊ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU
– PHIẾU HỖ TRỢ HOÁ CHẤT NGHIÊN CỨU
– GIẤY CAM KẾT
– ĐƠN XIN LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ
– GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN, HỌC VIÊN HOÀN THÀNH THỰC TẬP
Tải văn bản tại đây

B – QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

B1 – NHÓM NGÀNH CƠ KHÍ – CÔNG TRÌNH

B2 – NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM – SAU THU HOẠCH

Theo: A – CÁC VĂN BẢN

– PHIẾU MƯỢN DỤNG CỤ, THIẾT BỊ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU
– PHIẾU HỖ TRỢ HOÁ CHẤT NGHIÊN CỨU
– GIẤY CAM KẾT
– ĐƠN XIN LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ
– GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN, HỌC VIÊN HOÀN THÀNH THỰC TẬP
Tải văn bản tại đây

B – QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

B1 – NHÓM NGÀNH CƠ KHÍ – CÔNG TRÌNH

B2 – NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM – SAU THU HOẠCH

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here