CV Lê Minh Đức

0
412
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Lê Minh Đức
2. Năm sinh:24/02/1994 3. Giới tính: Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại: 0935.240.294   Email: leminhduc.2402@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2017
Tiếng Anh IELTS 5.5 2017
Tin học Trung tâm tin học và bồi dưỡng, Trường Đại học Nông lâm Huế Chứng chỉ Ứng dụng CNTT 2017
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 03/2018 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên tập sự
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Lê Minh Đức
2. Năm sinh:24/02/1994 3. Giới tính: Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại: 0935.240.294   Email: leminhduc.2402@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Kỹ sư Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2017
Tiếng Anh IELTS 5.5 2017
Tin học Trung tâm tin học và bồi dưỡng, Trường Đại học Nông lâm Huế Chứng chỉ Ứng dụng CNTT 2017
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 03/2018 Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm Huế Giảng viên tập sự
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here