Kỹ thuật cơ sở hạ tầng- Ngành mới của Khoa Cơ khí Công nghệ – Trường Đại học Nông Lâm Huế

0
59

Giới thiệu chung:
Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là ngành học mới phát triển tại Việt Nam trong những năm gần đây ở các Trường Đại học do nhu cầu bức thiết của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao cho quy hoạch, xây dựng đồng bộ và hiện đại hóa các công trình cơ sở hạ tầng, một lĩnh vực được Đảng và Nhà nước ưu tiên hàng đầu trong đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm. Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng hiện nay đã được triển khai đào tạo tại một số Trường Đại học có uy tín trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng ở Việt Nam.
Người học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng được trang bị kiến thức chuyên ngành vững chắc, năng lực thực hành nghề nghiệp cao, có khả năng thích ứng với môi trường kinh tế – xã hội, làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật chuyên ngành.
Sinh viên sẽ học được gì sau 5 năm?
Trong 5 năm học ngoài các kiến thức cơ bản và cơ sở của nhóm ngành công trình, bạn sẽ được học các khối kiến thức chuyên ngành nghề nghiệp:
– Quy hoạch hệ thống công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn
– Khảo sát, thiết kế công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn
– Giám sát thi công công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn
– Tổ chức thi công công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn
– Kiểm định công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn
– Lập và quản lý dự án công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.

Sinh viên sẽ làm việc ở đâu sau 5 năm học?
– Là công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước đối với công trình Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, hạ tầng đô thị từ trung ương đến địa phương.
– Tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến công trình Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn và hệ thống điện dân dụng từ khâu lập, quản lý dự án, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, vận hành, khai thác, sửa chữa và khắc phục sự cố công trình, v.v…;
– Trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành về phát triển cơ sở hạ tầng…Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách tham gia các chương trình đào tạo sau đại học trong nước hoặc ở nước ngoài;
– Làm chủ các doanh nghiệp về tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, sản xuất kinh doanh các sản phẩm về xây dựng công trình và đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng.
– Chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm và chủ trì thiết kế, quy hoạch các công trình xây dựng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.
– Chỉ huy trưởng thi công các công trình xây dựng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.
– Kỹ sư định giá, lập tổng mức đầu tư, lập dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.

Năng lực cơ sở đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Với trên 18 năm đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình, cơ khí và công nghệ, Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có đủ đội ngũ và cở sở vật chất cho đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Hơn 40 giảng viên tham gia đào tạo trong đó có 11 tiến sĩ, 10 Thạc sĩ và 1 Kiến trúc sư. Hầu hết giảng viên được đào tạo từ các nước phát triển trên thế giới như Nhật Bản, Úc, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Bỉ, Pháp, Thái Lan và các Trường Đại học có truyền thống trong lĩnh vực xây dựng như: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH xây dựng Hà Nội, ĐH Thủy Lợi, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng ở cả 2 trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Với kinh nghiệm đó, người học sẽ được tiếp cận với những kiến thức mới của các nước có hạ tầng kỹ thuật phát triển trong tất cả các lĩnh vực như quy hoạch, thiết kế, tổ chức thi công, giám sát, kiểm định hay lập dự án Kỹ thuật cở sở hạ tầng.

Tuyển sinh năm 2015
Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng tuyển sinh khối A (Toán, Vật lý, Hóa Học) và A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) với chỉ tiêu tuyển sinh bậc Đại học trong năm 2015 là 40 chỉ tiêu.

Liên hệ tuyển sinh:
Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế.
ĐT: 0979 467 756, 0914 215 925, 0975 015 665
Website: http://huaf.edu.vn/tuyensinh
Ký hiệu trường DHL
Liên hệ về ngành học:
Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
102 Phùng Hưng , Thành phố Huế
ĐT: 054.3514294; Fax: 054.3524923
Email: khoa_ckcn@huaf.edu.vn; web: www.ckcn.huaf.edu.vn
Theo:
Giới thiệu chung:
Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là ngành học mới phát triển tại Việt Nam trong những năm gần đây ở các Trường Đại học do nhu cầu bức thiết của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao cho quy hoạch, xây dựng đồng bộ và hiện đại hóa các công trình cơ sở hạ tầng, một lĩnh vực được Đảng và Nhà nước ưu tiên hàng đầu trong đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm. Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng hiện nay đã được triển khai đào tạo tại một số Trường Đại học có uy tín trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng ở Việt Nam.
Người học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng được trang bị kiến thức chuyên ngành vững chắc, năng lực thực hành nghề nghiệp cao, có khả năng thích ứng với môi trường kinh tế – xã hội, làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật chuyên ngành.
Sinh viên sẽ học được gì sau 5 năm?
Trong 5 năm học ngoài các kiến thức cơ bản và cơ sở của nhóm ngành công trình, bạn sẽ được học các khối kiến thức chuyên ngành nghề nghiệp:
– Quy hoạch hệ thống công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn
– Khảo sát, thiết kế công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn
– Giám sát thi công công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn
– Tổ chức thi công công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn
– Kiểm định công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn
– Lập và quản lý dự án công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.

Sinh viên sẽ làm việc ở đâu sau 5 năm học?
– Là công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước đối với công trình Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, hạ tầng đô thị từ trung ương đến địa phương.
– Tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến công trình Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn và hệ thống điện dân dụng từ khâu lập, quản lý dự án, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, vận hành, khai thác, sửa chữa và khắc phục sự cố công trình, v.v…;
– Trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành về phát triển cơ sở hạ tầng…Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách tham gia các chương trình đào tạo sau đại học trong nước hoặc ở nước ngoài;
– Làm chủ các doanh nghiệp về tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, sản xuất kinh doanh các sản phẩm về xây dựng công trình và đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng.
– Chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm và chủ trì thiết kế, quy hoạch các công trình xây dựng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.
– Chỉ huy trưởng thi công các công trình xây dựng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.
– Kỹ sư định giá, lập tổng mức đầu tư, lập dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.

Năng lực cơ sở đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Với trên 18 năm đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình, cơ khí và công nghệ, Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có đủ đội ngũ và cở sở vật chất cho đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Hơn 40 giảng viên tham gia đào tạo trong đó có 11 tiến sĩ, 10 Thạc sĩ và 1 Kiến trúc sư. Hầu hết giảng viên được đào tạo từ các nước phát triển trên thế giới như Nhật Bản, Úc, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Bỉ, Pháp, Thái Lan và các Trường Đại học có truyền thống trong lĩnh vực xây dựng như: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH xây dựng Hà Nội, ĐH Thủy Lợi, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng ở cả 2 trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Với kinh nghiệm đó, người học sẽ được tiếp cận với những kiến thức mới của các nước có hạ tầng kỹ thuật phát triển trong tất cả các lĩnh vực như quy hoạch, thiết kế, tổ chức thi công, giám sát, kiểm định hay lập dự án Kỹ thuật cở sở hạ tầng.

Tuyển sinh năm 2015
Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng tuyển sinh khối A (Toán, Vật lý, Hóa Học) và A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) với chỉ tiêu tuyển sinh bậc Đại học trong năm 2015 là 40 chỉ tiêu.

Liên hệ tuyển sinh:
Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế.
ĐT: 0979 467 756, 0914 215 925, 0975 015 665
Website: http://huaf.edu.vn/tuyensinh
Ký hiệu trường DHL
Liên hệ về ngành học:
Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
102 Phùng Hưng , Thành phố Huế
ĐT: 054.3514294; Fax: 054.3524923
Email: khoa_ckcn@huaf.edu.vn; web: www.ckcn.huaf.edu.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here