CV Ngo Quy Tuan

0
275
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Ngô Quý Tuấn
2. Năm sinh:09/03/1982 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 274 Nguyễn Trãi, Phường Tây Lộc, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0988603945 Email: ngoquytuan@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Đại học Xây dựng Xây dựng công trình giao thông 2013
Kỹ sư Đại học Bách khoa TP HCM Xây dựng công trình giao thông 2006
Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Trung tâm đào tạo IFC – CN Huế
Đại học Huế
Đại học Huế
Đại học Huế
Tiếng Anh Trình độ C Trung tâm đào tạo IFC – CN Huế Tiếng Anh Trình độ C 2011
Tin học ứng dụng Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh Tin học ứng dụng 2003
Lý luận chính trị
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/01/1991 01/01/1993 Học sinh trường tiểu học Tây Lộc Đi học
2 01/01/1994 01/01/1997 Học sinh trường THCS Phan Sào Nam Đi học
3 01/01/1998 01/01/2000 Học sinh trường THPT Nguyễn Huệ Đi học
4 01/01/2001 01/01/2006 Sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP HCM Đi học
5 01/09/1989 01/09/1991 Học sinh trường tiểu học Phò Trạch Đi học
6 01/02/2006 01/01/2011 Công tác tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Thừa thiên Huế Làm việc
7 01/11/2011 ../../…. Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tổ bộ môn Cơ điện Nông nghiệp, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Thiết kế cải tạo cảnh quan sân trường Đại học Nông Lâm Huế 2014 Đề tài cấp trường X Thành viên
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Ngô Quý Tuấn
2. Năm sinh:09/03/1982 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Năm đạt học vị:
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ:
6. Địa chỉ: 274 Nguyễn Trãi, Phường Tây Lộc, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: 0988603945 Email: ngoquytuan@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: 102 Phùng Hưng, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Đại học Xây dựng Xây dựng công trình giao thông 2013
Kỹ sư Đại học Bách khoa TP HCM Xây dựng công trình giao thông 2006
Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Trung tâm đào tạo IFC – CN Huế
Đại học Huế
Đại học Huế
Đại học Huế
Tiếng Anh Trình độ C Trung tâm đào tạo IFC – CN Huế Tiếng Anh Trình độ C 2011
Tin học ứng dụng Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh Tin học ứng dụng 2003
Lý luận chính trị
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/01/1991 01/01/1993 Học sinh trường tiểu học Tây Lộc Đi học
2 01/01/1994 01/01/1997 Học sinh trường THCS Phan Sào Nam Đi học
3 01/01/1998 01/01/2000 Học sinh trường THPT Nguyễn Huệ Đi học
4 01/01/2001 01/01/2006 Sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP HCM Đi học
5 01/09/1989 01/09/1991 Học sinh trường tiểu học Phò Trạch Đi học
6 01/02/2006 01/01/2011 Công tác tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Thừa thiên Huế Làm việc
7 01/11/2011 ../../…. Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tổ bộ môn Cơ điện Nông nghiệp, Khoa Cơ khí – Công nghệ Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài
1 Thiết kế cải tạo cảnh quan sân trường Đại học Nông Lâm Huế 2014 Đề tài cấp trường X Thành viên
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here