CV Nguyen Thi Ngoc

0
231
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
2. Năm sinh: 20/3/1980 3. Giới tính: Nữ
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2008
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên Chức vụ:
6. Địa chỉ: Phường Thuận Hòa, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: +84.54 3536114; +84.987366956 Email: nguyenthingoc@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
Điện thoại Cơ quan: +84.54.3514294
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Kỹ thuật cơ khí 2008
Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Công nghiệp và công trình nông thôn 2002
Chứng chỉ nghề nghiệp Viện phát triển quốc tế học, Hà Nội Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình 2014
Chứng chỉ nghề nghiệp Viện phát triển quốc tế học, Hà Nội Nghiệp vụ đấu thầu 2013
Chứng chỉ nghề nghiệp Viện phát triển quốc tế học, Hà Nội Giám sát thi công xây dựng công trình 2013
Chứng chỉ nghề nghiệp Công ty CP đào tạo và Công nghệ STEC, Hà Nội Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 2013
Chứng chỉ nghề nghiệp Sở xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Kỹ sư định giá xây dựng 2012
Chứng chỉ nghề nghiệp Viện phát triển quốc tế học, Hà Nội Nghiệp vụ định giá xây dựng 2012
Chứng chỉ nghề nghiệp Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Nghiệp vụ dự toán xây dựng 2011
Tiếng Anh Trình độ C Đại học khoa học Huế Tiếng Anh Trình độ C 2001
Chứng chỉ tin học Đại học sư phạm Huế Tin học văn phòng 2001
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 11/2005 nay Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên
2 8/2003 10/2005 Trung tâm TVXD, công ty COSEVCO 7 Thừa Thiên Huế Kỹ thuật thi công, Dự toán xây dựng
3 10/2002 7/2003 Công ty TNHH Xây dựng Xuân Sơn, Quảng Bình Kỹ thuật thi công
4 07/1998 9/2002 Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Sinh viên
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 An advance measurement of paddy field surface roughness by static level method Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Anh 2013 17-26
2 Study on the variation c-haracteristics of vertical equivalent damping ratio of tire-soil system using semi-empirical model Bài báo khoa học Tạp chí khoa học quốc tế Tiếng Anh 2014 67-80
3 Study on the vertical stiffness and damping coefficient of tractor tire using semi-empirical model Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Anh 2013 5-15
4 Một mô phỏng nghiên cứu dao động của máy kéo làm việc trên ruộng lúa Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Việt 2014 37-50
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sản xuất gạch block không nung phù hợp với quy mô hộ sản xuất vật liệu xây dựng ở nông thôn Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Việt 2012
6 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng máy thu hoạch lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Việt 2011
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài Xem xét
1 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống bệ rung phục vụ nghiên cứu dao động ô tô máy kéo 2016 Đề tài cấp ĐHH x Thành viên
2 Thiết kế cải tạo cảnh quan sân trường Đại học Nông Lâm Huế 2014 Đề tài cấp trường Thành viên
3 Nghiên cứu phương pháp lập giá xây dựng công trình phù hợp với nền kinh tế thị trường của tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 Đề tài cấp trường X Chủ trì
4 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy ép gạch Block không nung phù hợp với quy mô nông hộ tĩnh Thừa Thiên Huê 2010 Đề tài cấp ĐHH x Thành viên
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)
Các học phần đảm nhiệm: Kinh tế Xây dựng; Dự toán xây dựng

Theo:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
2. Năm sinh: 20/3/1980 3. Giới tính: Nữ
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2008
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên Chức vụ:
6. Địa chỉ: Phường Thuận Hòa, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế
7. Điện thoại: +84.54 3536114; +84.987366956 Email: nguyenthingoc@huaf.edu.vn
8. Fax:
9. Cơ quan – nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS Lê Văn An
Địa chỉ Cơ quan: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
Điện thoại Cơ quan: +84.54.3514294
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Kỹ thuật cơ khí 2008
Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Công nghiệp và công trình nông thôn 2002
Chứng chỉ nghề nghiệp Viện phát triển quốc tế học, Hà Nội Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình 2014
Chứng chỉ nghề nghiệp Viện phát triển quốc tế học, Hà Nội Nghiệp vụ đấu thầu 2013
Chứng chỉ nghề nghiệp Viện phát triển quốc tế học, Hà Nội Giám sát thi công xây dựng công trình 2013
Chứng chỉ nghề nghiệp Công ty CP đào tạo và Công nghệ STEC, Hà Nội Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 2013
Chứng chỉ nghề nghiệp Sở xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Kỹ sư định giá xây dựng 2012
Chứng chỉ nghề nghiệp Viện phát triển quốc tế học, Hà Nội Nghiệp vụ định giá xây dựng 2012
Chứng chỉ nghề nghiệp Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Nghiệp vụ dự toán xây dựng 2011
Tiếng Anh Trình độ C Đại học khoa học Huế Tiếng Anh Trình độ C 2001
Chứng chỉ tin học Đại học sư phạm Huế Tin học văn phòng 2001
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 11/2005 nay Khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên
2 8/2003 10/2005 Trung tâm TVXD, công ty COSEVCO 7 Thừa Thiên Huế Kỹ thuật thi công, Dự toán xây dựng
3 10/2002 7/2003 Công ty TNHH Xây dựng Xuân Sơn, Quảng Bình Kỹ thuật thi công
4 07/1998 9/2002 Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế Sinh viên
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 An advance measurement of paddy field surface roughness by static level method Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Anh 2013 17-26
2 Study on the variation c-haracteristics of vertical equivalent damping ratio of tire-soil system using semi-empirical model Bài báo khoa học Tạp chí khoa học quốc tế Tiếng Anh 2014 67-80
3 Study on the vertical stiffness and damping coefficient of tractor tire using semi-empirical model Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Anh 2013 5-15
4 Một mô phỏng nghiên cứu dao động của máy kéo làm việc trên ruộng lúa Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Việt 2014 37-50
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sản xuất gạch block không nung phù hợp với quy mô hộ sản xuất vật liệu xây dựng ở nông thôn Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Việt 2012
6 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng máy thu hoạch lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bài báo khoa học Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) Tiếng Việt 2011
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Phân loại đề tài Bổ sung lý lịch khoa học Trách nhiệm trong đề tài Xem xét
1 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống bệ rung phục vụ nghiên cứu dao động ô tô máy kéo 2016 Đề tài cấp ĐHH x Thành viên
2 Thiết kế cải tạo cảnh quan sân trường Đại học Nông Lâm Huế 2014 Đề tài cấp trường Thành viên
3 Nghiên cứu phương pháp lập giá xây dựng công trình phù hợp với nền kinh tế thị trường của tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 Đề tài cấp trường X Chủ trì
4 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy ép gạch Block không nung phù hợp với quy mô nông hộ tĩnh Thừa Thiên Huê 2010 Đề tài cấp ĐHH x Thành viên
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)
Các học phần đảm nhiệm: Kinh tế Xây dựng; Dự toán xây dựng

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here