CV Phạm Việt Hùng

0
364
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên PHM VIT HÙNG           Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 5-4-1977 Nơi sinh: Hải Dương
Quê quán: Ninh Giang, Hải Dương Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2014, Nhật Bản
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại):            Phó Trưởng Khoa Cơ khí – Công nghệ
Đơn vị công tác (hiện tại): Trường Đại học Nông Lâm Huế
Địa chỉ liên lạc:                102 Phùng Hưng, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Điện thoại (CQ): +84(0)54.3514294
Fax: +84(0)54.3524923
ĐT di động: +84(0)946126068
Email: phamviethung@huaf.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm TN
Đại học Đại học NN1 – Hà Nội, Việt Nam Xây dựng Dân dụng và CN 2000
Thạc sĩ Đại học Nam Đài Loan
(Southern Taiwan University)
Cơ điện tử 2007
Tiến sĩ Đại học Saitama, Nhật Bản
(Saitama University)
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 2014
Ngoại ngữ:  Anh, Trung, Nhật Mức độ sử dụng: TT,TB,TB
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Công việc đảm nhiệm Cơ quan công tác Địa chỉ
2000 – 2009 Giảng viên ĐH Nông Lâm Huế 102 Phùng Hưng, TP Huế
2009-2014 Nghiên cứu sinh ĐH Saitama , Nhật Bản 255 Shimo-Okubo, Sakura, Saitama, Nhật Bản
2014-hiện tại Giảng viên – Phó Trưởng Khoa CK-CN Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế 102 Phùng Hưng, TP Huế
IV. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu sự cố trên đường dây truyền tải điện cao thế thuộc Cty Điện lực Tokyo 2012/2013 KHCN/Quỹ nghiên cứu ĐH Saitama và Cty Điện lực Tokyo, Nhật Bản Trưởng nhóm nghiên cứu
2 Đo dao động kết cấu cầu bê-tông cốt-thép dầm chữ T dự ứng lực, gối giảm chấn cao su Shinkakinokisawa-Tỉnh Saitama, Nhật Bản. 2012-2013 Đại học Saitama– Khoa xây dựng và Môi trường Tham gia
3 Đánh giá chất lượng cầu thép  sau sửa chữa và gia cường dựa trên sự suy giảm các thông số động lực học công trình 2011/2012 KHCN/Quỹ nghiên cứu ĐH Saitama, Nhật Bản Thành viên
4 Nghiên cứu phương pháp xác định chất lượng công trinh cầu bê tông cốt thép dựa trên sự suy giảm các thông số động lực học công trình 2010/2010 KHCN/Quỹ nghiên cứu ĐH Saitama, Nhật Bản Thành viên
5 Đo dao động kết cấu-Dò tìm phá hoại bên trong phần tử kết cấu cầu thép  Tosui-Tỉnh Saitama, Nhật Bản. 2009-2009 Đại học Saitama – Khoa xây dựng và Môi trường Tham gia
6 Xác định cơ chế phá hoại một số bộ phận của đường dây điện 500kV-TEPCO do giao động biên độ lớn của bó dây gây ra trong gió bão dựa trên số liệu đo đạc hiện trường. 2008-2010 ĐH Saitama – Công ty điện lực Tokyo Tham gia
7 Thiết kế nhà lưới tự động phục vụ trồng rau sạch trên địa bàn Thừa Thiên Huế 2009 Cấp bộ Chủ trì (thời gian đầu, sau đó bàn giao lại để đi NCS)
8 Nghiên cứu xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cơ giới hóa quá trình sản xuất và chế biến nông sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 2007/2008 DP-DT03/KHCN 07-08. Quảng Ngãi. Thành viên
9 Nghiên cứu tình hình cơ khí hóa nông nghiệp và sơ chế một số nông sản chủ yếu tại nông hộ của tỉnh Quảng bình, thực trạng và một số giải pháp. 2002/2003 B2002-2003 ĐHH. Thành viên
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình
(Bài báo)
Năm Tên tạp chí
1

Asphalt pavement performance in extreme weather events in tropical country

2019 International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) ISSN: 2278-0181, Vol. 8 Issue 05, May-2019
2

Nghiên cứu sự phù hợp của cấp phối vật liệu áo đường bê tông nhựa trong điều kiện thời tiết cực đoan khu vực Bắc Trung Bộ

2018 Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng NUCE 2018. 12 (7): 73–82
3

Ứng xử của bê tông nhựa chặt với tính chất cốt liệu và điều kiện môi trường thay đổi bất thường tại khu vực Bắc Trung Bộ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa họ c Tự nhiên; ISSN 1859–1388. Tập 127, Số 2A, 2018, Tr. 29–40
4

Ảnh hưởng của điều kiện môi trường và đề xuất quy trình nâng cao chất lượng đường bê tông nhựa

 

2019 TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP ISSN: 2588-1256 Tập 3(2) – 2019
5

Tác động của biến đổi khí hậu đến chất lượng áo đường mềm ở khu vực Bắc Trung Bộ

2017 TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP ISSN: 2588-1256 Tập 1(1) – 2017
6

Climate change effect on deterioration of national asphalt pavement roads in the North Central Coast of Vietnam

2017 Proceeding of Sixth International Conference on Climate Change Adaptation 2017 (978 -1-988652-05-4)
7 Large amplitude wind-induced vibration of transmission line conductors in gusty wind 2013 Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
8 Frequency domain based identification of large amplitude gust response of bundle-conductor 2013 13th EASEC, Japan
9 Interpretation of field-measured vibrations in transmission lines by gust response analysis 2011 9th IS CABLE DYNAMIC, China
10 Prediction of large amplitude gust response of bundle-conductor in time domain 2013
(submitted)
Journal of Engineering Structures
 

11

Propose a new photo-sensor for Two-axis automatic solar tracking system based on microcontroller 2008 ITHERM ’08, USA
12 Enhance the Efficiency of Photovoltaic module by using Two-axis Automatic Solar Tracking Sys. 2007 ENERTECH ’07, Greek
13 Comparisons of technical solutions of solar tracking system 2006 5TH  ISAT, Taiwan
14 Phần mềm hỗ trợ quản lý giảng dạy . Hội nghị khoa học trẻ khối Nông Lâm Ngư Toàn quốc 2005 2nd National Conference of Agricultural Young Scientist
3. Gii thưng
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Số: 551/QĐ-BGDĐT ngày 05/3/2019

2019
2 Giấy khen của BCH Đảng bộ ĐHNL

Số: 349-QĐ/ĐU ngày 01/3/2019

2019
3 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Số 734/QĐ-ĐHNL ngày 03/8/2018

2018
4 Giấy khen của BCH Đảng Bộ ĐHNL

Số: 282-QĐ/ĐU ngày 01/3/2017

2017
5 2017
6 Giấy khen của Giám đốc ĐHH NH 2015-2016

Số 1511/QĐ-ĐHH ngày 17/11/2016

2016
7 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở NH 2015-2016

Số 693/QĐ-ĐHNL ngày 19/8/2016

2016
8 Giấy khen của Hiệu trưởng: NH 2014-2015

Số 683/QĐ-ĐHNL ngày 12/8/2015

2015
9 Giấy khen Giám đốc ĐHH NH 2014-2015Số 2067/QĐ-ĐHH ngày 14/11/2014 2014
10 JASSO Scholarship, Nhật Bản 2013
11 Honor MEXT Award, Chính phủ NHẬT BẢN 2009
12 Full scholarship, ĐH Nam ĐÀI LOAN 2005
Xác nhận của cơ quan Huế, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)TS. Phạm Việt Hùng

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here