Cao đẳng Công nghiệp và Công trình nông thôn

0
67
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo: Công nghiệp và công trình nông thôn

Trình độ đào tạo: Cao Đẳng

Loại hình đào tạo: Chính quy dài hạn

Ban hành tại quyết định số: 038/QĐ-ĐHH/ĐTĐH ngày 31/01/2008 của Giám đốc Đại Học Huế.

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo ra kỹ sư bậc Cao đẳng, ngành Kỹ thuật công trình có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt; có kiến thức và khả năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Kỹ thuật công trình; có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến xây dựng công trình.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 106đơn vị tín chỉ (đvtc).

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông, qua tham dự kỳ thi tuyển sinh vào Đại học & Cao đẳng.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Đào tạo theo tín chỉ.

6. Thang điểm: 10

7. Nội dung chương trình:

TT Nội dung Tín chỉ Ghi chú
1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 39
1.1 Chủ nghĩa M-LN và Tư tưởng HCM 12
1 1 Triết học 3
2 2 Kinh tế chính trị học 3
3 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 4 Lịch sử ĐCS Việt Nam 2
5 5 Tư tưởng HCM 2
1.2 Ngoại ngữ 4
5 1 Ngoại ngữ không chuyên 1 2
6 2 Ngoại ngữ không chuyên 2 2
1.3 Khoa học xã hội và nhân văn 4
7 1 Nhà nước và pháp luật 2
8 2 Xã hội học đại cương 2
1.4 Giáo dục thể chất 45 tiết
1.5 Giáo dục quốc phòng 135 tiết
1.6 Toán, tin học, khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường 19
9 1 Toán cao cấp A1 3
10 2 Toán cao cấp A2 2
11 3 Toán cao cấp A3 2
12 4 Toán cao cấp A4 2
13 6 Vật lý đại cương A1 3
14 7 Vật lý đại cương A2 2
15 9 Hóa đại cương 3
16 10 Tin học 2
2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 67
2.1 Kiến thức cơ sở 30
17 1 Hình hoạ 2
18 2 Vẽ kỹ thuật 1 2
19 3 Vẽ xây dựng 2
20 4 Cơ học lý thuyết 3
21 5 Sức bền vật liệu 3
22 6 Cơ học kết cấu 2
23 7 Vật liệu xây dựng 2
24 8 Địa chất công trình 2
25 9 Trắc đạc 2
26 10 Kỹ thuật điện 2
27 11 Kết cấu bê tông cốt thép 2
28 12 Kiến trúc dân dụng 2
29 13 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
30 14 An toàn lao động 2
2.2 Kiến thức ngành 22
29 1 Kỹ thuật thi công 2
30 2 Tổ chức quản lý công trình xây dựng 3
31 3 Đồ án bê tông cốt thép 2
32 4 Máy xây dựng 2
33 5 Cơ học đất và nền móng 3
34 6 Cấp thoát nước công trình 2
35 7 Kinh tế xây dựng 2
36 8 Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo 2
37 9 Dự toán xây dựng 2
38 10 Kiểm định công trình 2
Tự chọn 6
39 1 Cơ điện nông nghiêp 2
40 2 Tin học chuyên ngành xây dựng 2
3 Kỹ thuật thiết bị lạnh 2
4 Xây dựng và quản lý dự án 2
5 Tin học ứng dụng 1 2
2.4 Thực tập nghề nghiệp 4
41 1 Rèn nghề 2
42 2 Thực tập giáo trình 2
2.5 Khóa luận tốt nghiệp 5
Tổng 106

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here